جزئیات این زیرنویس:

  • Online: 12/3/2019 3:50 AM  
  • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
  • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
  • نرخ فریم ریت زیرنویس: اطلاعاتی موجود نیست
  • Files: 36 (721,244 bytes)
  • نوع پروژه: زیرنویس شنیداری
  • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: اطلاعاتی موجود نیست
  • ---------------------------------------
  • Not rated
  • تعداد دانلود: 1,314
دانلود زیرنویس فارسی "Your Highness" Class Monitor دانلود زیرنویس "Your Highness" Class Monitor زیرنویس فارسی "Your Highness" Class Monitor دانلود زیرنویس فارسی "Your Highness" Class Monitor با لینک مستقیم زیرنویس "Your Highness" Class Monitor دانلود زیرنویس فارسی فیلم "Your Highness" Class Monitor