When the Camellia Blooms (Dongbaekkkot Pil Mooryeob / 동백꽃 필 무렵) مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

جزئیات این زیرنویس:

 • Online: 10/9/2019 5:39 PM  
 • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
 • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
 • نرخ فریم ریت زیرنویس: 29.970
 • Files: 1 (26,819 bytes)
 • نوع پروژه: بهبود زیرنویس
 • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: TV
 • ---------------------------------------
 • Rated: 10/10 from 12 کاربر
 • امتیاز مثبت داده شده توسط: 12 کاربر
 • تعداد دانلود: 6,719
دانلود زیرنویس فارسی When the Camellia Blooms (Dongbaekkkot Pil Mooryeob / 동백꽃 필 무렵) دانلود زیرنویس When the Camellia Blooms (Dongbaekkkot Pil Mooryeob / 동백꽃 필 무렵) زیرنویس فارسی When the Camellia Blooms (Dongbaekkkot Pil Mooryeob / 동백꽃 필 무렵) دانلود زیرنویس فارسی When the Camellia Blooms (Dongbaekkkot Pil Mooryeob / 동백꽃 필 무렵) با لینک مستقیم زیرنویس When the Camellia Blooms (Dongbaekkkot Pil Mooryeob / 동백꽃 필 무렵) دانلود زیرنویس فارسی فیلم When the Camellia Blooms (Dongbaekkkot Pil Mooryeob / 동백꽃 필 무렵)