جزئیات این زیرنویس:

  • Online: 10/9/2019 5:32 PM  
  • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
  • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: Yes
  • نرخ فریم ریت زیرنویس: 29.970
  • Files: 1 (27,219 bytes)
  • نوع پروژه: بهبود زیرنویس
  • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: TV
  • ---------------------------------------
  • Not rated
  • تعداد دانلود: 53
دانلود زیرنویس فارسی Touch Your Heart (Reach of Sincerity / Jinsimi Dadda / 진심이 닿다) دانلود زیرنویس Touch Your Heart (Reach of Sincerity / Jinsimi Dadda / 진심이 닿다) زیرنویس فارسی Touch Your Heart (Reach of Sincerity / Jinsimi Dadda / 진심이 닿다) دانلود زیرنویس فارسی Touch Your Heart (Reach of Sincerity / Jinsimi Dadda / 진심이 닿다) با لینک مستقیم زیرنویس Touch Your Heart (Reach of Sincerity / Jinsimi Dadda / 진심이 닿다) دانلود زیرنویس فارسی فیلم Touch Your Heart (Reach of Sincerity / Jinsimi Dadda / 진심이 닿다)