Torpedo: U-235 مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

جزئیات این زیرنویس:

 • Online: 5/23/2020 4:28 AM   7 روز قبل
 • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
 • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
 • نرخ فریم ریت زیرنویس: اطلاعاتی موجود نیست
 • Files: 1 (28,922 bytes)
 • نوع پروژه: زیرنویس شنیداری
 • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: Web
 • ---------------------------------------
 • Rated: 10/10 from 10 کاربر
 • امتیاز مثبت داده شده توسط: 10 کاربر
 • تعداد دانلود: 1,057
دانلود زیرنویس فارسی Torpedo: U-235 دانلود زیرنویس Torpedo: U-235 زیرنویس فارسی Torpedo: U-235 دانلود زیرنویس فارسی Torpedo: U-235 با لینک مستقیم زیرنویس Torpedo: U-235 دانلود زیرنویس فارسی فیلم Torpedo: U-235