This Is Us - Second Season فصل دوم مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

جزئیات این زیرنویس:

 • Online: 8/16/2019 9:23 AM  
 • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
 • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: Yes
 • نرخ فریم ریت زیرنویس: 23.976
 • Files: 1 (20,199 bytes)
 • نوع پروژه: انجام زیرنویس
 • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: Web
 • ---------------------------------------
 • Rated: 10/10 from 2 کاربر
 • امتیاز مثبت داده شده توسط: 2 کاربر
 • تعداد دانلود: 115
دانلود زیرنویس فارسی This Is Us - Second Season فصل دوم دانلود زیرنویس This Is Us - Second Season فصل دوم زیرنویس فارسی This Is Us - Second Season فصل دوم دانلود زیرنویس فارسی This Is Us - Second Season فصل دوم با لینک مستقیم زیرنویس This Is Us - Second Season فصل دوم دانلود زیرنویس فارسی فیلم This Is Us - Second Season فصل دوم