The Umbrella Academy - Second Season فصل دوم مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

جزئیات این زیرنویس:

 • Online: 8/1/2020 3:34 AM   7 روز قبل
 • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
 • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
 • نرخ فریم ریت زیرنویس: اطلاعاتی موجود نیست
 • Files: 1 (22,113 bytes)
 • نوع پروژه: انجام زیرنویس
 • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: Web
 • ---------------------------------------
 • Rated: 10/10 from 33 کاربر
 • امتیاز مثبت داده شده توسط: 33 کاربر
 • تعداد دانلود: 397
دانلود زیرنویس فارسی The Umbrella Academy - Second Season فصل دوم دانلود زیرنویس The Umbrella Academy - Second Season فصل دوم زیرنویس فارسی The Umbrella Academy - Second Season فصل دوم دانلود زیرنویس فارسی The Umbrella Academy - Second Season فصل دوم با لینک مستقیم زیرنویس The Umbrella Academy - Second Season فصل دوم دانلود زیرنویس فارسی فیلم The Umbrella Academy - Second Season فصل دوم