The Silencing مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

جزئیات این زیرنویس:

 • Online: 7/19/2020 8:25 PM   19 روز قبل
 • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
 • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
 • نرخ فریم ریت زیرنویس: اطلاعاتی موجود نیست
 • Files: 1 (19,505 bytes)
 • نوع پروژه: انجام زیرنویس
 • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: Web
 • ---------------------------------------
 • Rated: 10/10 from 23 کاربر
 • امتیاز مثبت داده شده توسط: 23 کاربر
 • تعداد دانلود: 563
دانلود زیرنویس فارسی The Silencing دانلود زیرنویس The Silencing زیرنویس فارسی The Silencing دانلود زیرنویس فارسی The Silencing با لینک مستقیم زیرنویس The Silencing دانلود زیرنویس فارسی فیلم The Silencing