The Producers مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

جزئیات این زیرنویس:

  • Online: 8/1/2020 7:21 AM   6 روز قبل
  • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
  • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
  • نرخ فریم ریت زیرنویس: اطلاعاتی موجود نیست
  • Files: 1 (32,457 bytes)
  • نوع پروژه: بهبود زیرنویس
  • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: Blu-ray
  • ---------------------------------------
  • Not rated
  • تعداد دانلود: 30
دانلود زیرنویس فارسی The Producers دانلود زیرنویس The Producers زیرنویس فارسی The Producers دانلود زیرنویس فارسی The Producers با لینک مستقیم زیرنویس The Producers دانلود زیرنویس فارسی فیلم The Producers