The Luminaries - First Season فصل اول مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

جزئیات این زیرنویس:

 • Online: 8/1/2020 4:35 PM   3 روز قبل
 • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
 • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
 • نرخ فریم ریت زیرنویس: 25.000
 • Files: 6 (94,986 bytes)
 • نوع پروژه: بهبود زیرنویس
 • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: Web
 • ---------------------------------------
 • Rated: 10/10 from 4 کاربر
 • امتیاز مثبت داده شده توسط: 4 کاربر
 • تعداد دانلود: 40
دانلود زیرنویس فارسی The Luminaries - First Season فصل اول دانلود زیرنویس The Luminaries - First Season فصل اول زیرنویس فارسی The Luminaries - First Season فصل اول دانلود زیرنویس فارسی The Luminaries - First Season فصل اول با لینک مستقیم زیرنویس The Luminaries - First Season فصل اول دانلود زیرنویس فارسی فیلم The Luminaries - First Season فصل اول