The King: Eternal Monarch (Deo King: Youngwonui Gunjoo / 더 킹: 영원 의 군주) مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

جزئیات این زیرنویس:

 • Online: 5/22/2020 5:14 PM   7 روز قبل
 • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
 • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
 • نرخ فریم ریت زیرنویس: اطلاعاتی موجود نیست
 • Files: 2 (38,264 bytes)
 • نوع پروژه: زیرنویس شنیداری
 • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: اطلاعاتی موجود نیست
 • ---------------------------------------
 • Rated: 10/10 from 24 کاربر
 • امتیاز مثبت داده شده توسط: 24 کاربر
 • تعداد دانلود: 2,385
دانلود زیرنویس فارسی The King: Eternal Monarch (Deo King: Youngwonui Gunjoo / 더 킹: 영원 의 군주) دانلود زیرنویس The King: Eternal Monarch (Deo King: Youngwonui Gunjoo / 더 킹: 영원 의 군주) زیرنویس فارسی The King: Eternal Monarch (Deo King: Youngwonui Gunjoo / 더 킹: 영원 의 군주) دانلود زیرنویس فارسی The King: Eternal Monarch (Deo King: Youngwonui Gunjoo / 더 킹: 영원 의 군주) با لینک مستقیم زیرنویس The King: Eternal Monarch (Deo King: Youngwonui Gunjoo / 더 킹: 영원 의 군주) دانلود زیرنویس فارسی فیلم The King: Eternal Monarch (Deo King: Youngwonui Gunjoo / 더 킹: 영원 의 군주)