The Game: Towards Zero (Deo Geim: 0shireul Hyanghayeo / 더 게임: 0시를 향하여) مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

جزئیات این زیرنویس:

 • Online: 2/14/2020 6:18 AM  
 • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
 • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
 • نرخ فریم ریت زیرنویس: اطلاعاتی موجود نیست
 • Files: 1 (14,441 bytes)
 • نوع پروژه: زیرنویس شنیداری
 • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: اطلاعاتی موجود نیست
 • ---------------------------------------
 • Rated: 10/10 from 47 کاربر
 • امتیاز مثبت داده شده توسط: 47 کاربر
 • تعداد دانلود: 8,739
دانلود زیرنویس فارسی The Game: Towards Zero (Deo Geim: 0shireul Hyanghayeo / 더 게임: 0시를 향하여) دانلود زیرنویس The Game: Towards Zero (Deo Geim: 0shireul Hyanghayeo / 더 게임: 0시를 향하여) زیرنویس فارسی The Game: Towards Zero (Deo Geim: 0shireul Hyanghayeo / 더 게임: 0시를 향하여) دانلود زیرنویس فارسی The Game: Towards Zero (Deo Geim: 0shireul Hyanghayeo / 더 게임: 0시를 향하여) با لینک مستقیم زیرنویس The Game: Towards Zero (Deo Geim: 0shireul Hyanghayeo / 더 게임: 0시를 향하여) دانلود زیرنویس فارسی فیلم The Game: Towards Zero (Deo Geim: 0shireul Hyanghayeo / 더 게임: 0시를 향하여)