The Devil's Rejects مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

جزئیات این زیرنویس:

  • Online: 10/9/2019 6:11 PM  
  • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
  • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: Yes
  • نرخ فریم ریت زیرنویس: 24.000
  • Files: 1 (25,288 bytes)
  • نوع پروژه: جدا شده از نسخه اورجینال
  • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: Blu-ray
  • ---------------------------------------
  • Not rated
  • تعداد دانلود: 22
دانلود زیرنویس فارسی The Devil's Rejects دانلود زیرنویس The Devil's Rejects زیرنویس فارسی The Devil's Rejects دانلود زیرنویس فارسی The Devil's Rejects با لینک مستقیم زیرنویس The Devil's Rejects دانلود زیرنویس فارسی فیلم The Devil's Rejects