جزئیات این زیرنویس:

  • Online: 1/13/2020 9:04 PM  
  • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
  • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
  • نرخ فریم ریت زیرنویس: اطلاعاتی موجود نیست
  • Files: 1 (30,603 bytes)
  • نوع پروژه: بهبود زیرنویس
  • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: Web
  • ---------------------------------------
  • Not rated
  • تعداد دانلود: 63
دانلود زیرنویس فارسی The Deuce - Second Season فصل دوم دانلود زیرنویس The Deuce - Second Season فصل دوم زیرنویس فارسی The Deuce - Second Season فصل دوم دانلود زیرنویس فارسی The Deuce - Second Season فصل دوم با لینک مستقیم زیرنویس The Deuce - Second Season فصل دوم دانلود زیرنویس فارسی فیلم The Deuce - Second Season فصل دوم