Terminator: Dark Fate مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

جزئیات این زیرنویس:

 • Online: 5/23/2019 1:31 PM  
 • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
 • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
 • نرخ فریم ریت زیرنویس: اطلاعاتی موجود نیست
 • Files: 1 (1,264 bytes)
 • نوع پروژه: زیرنویس شنیداری
 • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: اطلاعاتی موجود نیست
 • ---------------------------------------
 • Rated: 8/10 from 5 کاربر
 • امتیاز مثبت داده شده توسط: 4 کاربر
 • تعداد امتیاز منفی داده شده توسط: 1 کاربر
 • تعداد دانلود: 43,900
دانلود زیرنویس فارسی Terminator: Dark Fate دانلود زیرنویس Terminator: Dark Fate زیرنویس فارسی Terminator: Dark Fate دانلود زیرنویس فارسی Terminator: Dark Fate با لینک مستقیم زیرنویس Terminator: Dark Fate دانلود زیرنویس فارسی فیلم Terminator: Dark Fate