Sorjonen (Bordertown) - First Season فصل اول مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

جزئیات این زیرنویس:

 • Online: 8/1/2020 3:35 PM   3 روز قبل
 • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
 • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
 • نرخ فریم ریت زیرنویس: اطلاعاتی موجود نیست
 • Files: 1 (15,771 bytes)
 • نوع پروژه: انجام زیرنویس
 • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: Blu-ray
 • ---------------------------------------
 • Rated: 10/10 from 1 کاربر
 • امتیاز مثبت داده شده توسط: 1 کاربر
 • تعداد دانلود: 21
دانلود زیرنویس فارسی Sorjonen (Bordertown) - First Season فصل اول دانلود زیرنویس Sorjonen (Bordertown) - First Season فصل اول زیرنویس فارسی Sorjonen (Bordertown) - First Season فصل اول دانلود زیرنویس فارسی Sorjonen (Bordertown) - First Season فصل اول با لینک مستقیم زیرنویس Sorjonen (Bordertown) - First Season فصل اول دانلود زیرنویس فارسی فیلم Sorjonen (Bordertown) - First Season فصل اول