Snowpiercer - First Season فصل اول مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

جزئیات این زیرنویس:

 • Online: 7/6/2020 5:24 AM  
 • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
 • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
 • نرخ فریم ریت زیرنویس: 23.976
 • Files: 2 (36,526 bytes)
 • نوع پروژه: انجام زیرنویس
 • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: Web
 • ---------------------------------------
 • Rated: 10/10 from 26 کاربر
 • امتیاز مثبت داده شده توسط: 26 کاربر
 • تعداد دانلود: 556
دانلود زیرنویس فارسی Snowpiercer - First Season فصل اول دانلود زیرنویس Snowpiercer - First Season فصل اول زیرنویس فارسی Snowpiercer - First Season فصل اول دانلود زیرنویس فارسی Snowpiercer - First Season فصل اول با لینک مستقیم زیرنویس Snowpiercer - First Season فصل اول دانلود زیرنویس فارسی فیلم Snowpiercer - First Season فصل اول