جزئیات این زیرنویس:

  • Online: 8/1/2020 8:47 PM   6 روز قبل
  • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
  • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
  • نرخ فریم ریت زیرنویس: اطلاعاتی موجود نیست
  • Files: 1 (11,942 bytes)
  • نوع پروژه: انجام زیرنویس
  • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: TV
  • ---------------------------------------
  • Not rated
  • تعداد دانلود: 25
دانلود زیرنویس فارسی She-Ra and the Princesses of Power - First Season فصل اول دانلود زیرنویس She-Ra and the Princesses of Power - First Season فصل اول زیرنویس فارسی She-Ra and the Princesses of Power - First Season فصل اول دانلود زیرنویس فارسی She-Ra and the Princesses of Power - First Season فصل اول با لینک مستقیم زیرنویس She-Ra and the Princesses of Power - First Season فصل اول دانلود زیرنویس فارسی فیلم She-Ra and the Princesses of Power - First Season فصل اول