Shallow Grave مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

جزئیات این زیرنویس:

  • Online: 6/30/2020 2:54 AM   10 روز قبل
  • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
  • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: Yes
  • نرخ فریم ریت زیرنویس: 23.976
  • Files: 1 (21,375 bytes)
  • نوع پروژه: بهبود زیرنویس
  • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: Blu-ray
  • ---------------------------------------
  • Not rated
  • تعداد دانلود: 26
دانلود زیرنویس فارسی Shallow Grave دانلود زیرنویس Shallow Grave زیرنویس فارسی Shallow Grave دانلود زیرنویس فارسی Shallow Grave با لینک مستقیم زیرنویس Shallow Grave دانلود زیرنویس فارسی فیلم Shallow Grave