Relic مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

جزئیات این زیرنویس:

 • Online: 7/10/2020 7:01 PM   28 روز قبل
 • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
 • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
 • نرخ فریم ریت زیرنویس: 24.000
 • Files: 1 (14,906 bytes)
 • نوع پروژه: بهبود زیرنویس
 • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: Web
 • ---------------------------------------
 • Rated: 10/10 from 5 کاربر
 • امتیاز مثبت داده شده توسط: 5 کاربر
 • تعداد دانلود: 457
دانلود زیرنویس فارسی Relic دانلود زیرنویس Relic زیرنویس فارسی Relic دانلود زیرنویس فارسی Relic با لینک مستقیم زیرنویس Relic دانلود زیرنویس فارسی فیلم Relic