جزئیات این زیرنویس:

  • Online: 12/3/2019 3:57 AM  
  • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
  • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
  • نرخ فریم ریت زیرنویس: اطلاعاتی موجود نیست
  • Files: 26 (390,982 bytes)
  • نوع پروژه: زیرنویس شنیداری
  • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: اطلاعاتی موجود نیست
  • ---------------------------------------
  • Not rated
  • تعداد دانلود: 1,436
دانلود زیرنویس فارسی Pretty Man S2 دانلود زیرنویس Pretty Man S2 زیرنویس فارسی Pretty Man S2 دانلود زیرنویس فارسی Pretty Man S2 با لینک مستقیم زیرنویس Pretty Man S2 دانلود زیرنویس فارسی فیلم Pretty Man S2