جزئیات این زیرنویس:

  • Online: 12/3/2019 3:40 AM  
  • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
  • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
  • نرخ فریم ریت زیرنویس: اطلاعاتی موجود نیست
  • Files: 10 (135,339 bytes)
  • نوع پروژه: زیرنویس شنیداری
  • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: اطلاعاتی موجود نیست
  • ---------------------------------------
  • Not rated
  • تعداد دانلود: 278
دانلود زیرنویس فارسی Preacher - Fourth Season فصل چهارم دانلود زیرنویس Preacher - Fourth Season فصل چهارم زیرنویس فارسی Preacher - Fourth Season فصل چهارم دانلود زیرنویس فارسی Preacher - Fourth Season فصل چهارم با لینک مستقیم زیرنویس Preacher - Fourth Season فصل چهارم دانلود زیرنویس فارسی فیلم Preacher - Fourth Season فصل چهارم