One Piece مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

جزئیات این زیرنویس:

  • Online: 6/29/2020 11:43 PM   10 روز قبل
  • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
  • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
  • نرخ فریم ریت زیرنویس: اطلاعاتی موجود نیست
  • Files: 30 (244,398 bytes)
  • نوع پروژه: بهبود زیرنویس
  • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: اطلاعاتی موجود نیست
  • ---------------------------------------
  • Not rated
  • تعداد دانلود: 44
دانلود زیرنویس فارسی One Piece دانلود زیرنویس One Piece زیرنویس فارسی One Piece دانلود زیرنویس فارسی One Piece با لینک مستقیم زیرنویس One Piece دانلود زیرنویس فارسی فیلم One Piece