جزئیات این زیرنویس:

  • Online: 12/3/2019 3:46 AM  
  • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
  • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
  • نرخ فریم ریت زیرنویس: اطلاعاتی موجود نیست
  • Files: 21 (136,655 bytes)
  • نوع پروژه: زیرنویس شنیداری
  • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: اطلاعاتی موجود نیست
  • ---------------------------------------
  • Not rated
  • تعداد دانلود: 1,998
دانلود زیرنویس فارسی Oh! My Emperor(Season 1) دانلود زیرنویس Oh! My Emperor(Season 1) زیرنویس فارسی Oh! My Emperor(Season 1) دانلود زیرنویس فارسی Oh! My Emperor(Season 1) با لینک مستقیم زیرنویس Oh! My Emperor(Season 1) دانلود زیرنویس فارسی فیلم Oh! My Emperor(Season 1)