جزئیات این زیرنویس:

  • Online: 12/3/2019 3:13 AM  
  • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
  • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
  • نرخ فریم ریت زیرنویس: اطلاعاتی موجود نیست
  • Files: 21 (165,466 bytes)
  • نوع پروژه: زیرنویس شنیداری
  • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: اطلاعاتی موجود نیست
  • ---------------------------------------
  • Not rated
  • تعداد دانلود: 2,247
دانلود زیرنویس فارسی Oh! My Emperor SS2 دانلود زیرنویس Oh! My Emperor SS2 زیرنویس فارسی Oh! My Emperor SS2 دانلود زیرنویس فارسی Oh! My Emperor SS2 با لینک مستقیم زیرنویس Oh! My Emperor SS2 دانلود زیرنویس فارسی فیلم Oh! My Emperor SS2