جزئیات این زیرنویس:

  • Online: 12/3/2019 3:55 AM  
  • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
  • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
  • نرخ فریم ریت زیرنویس: اطلاعاتی موجود نیست
  • Files: 23 (179,254 bytes)
  • نوع پروژه: زیرنویس شنیداری
  • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: اطلاعاتی موجود نیست
  • ---------------------------------------
  • Not rated
  • تعداد دانلود: 2,926
دانلود زیرنویس فارسی Master Devil SS1 دانلود زیرنویس Master Devil SS1 زیرنویس فارسی Master Devil SS1 دانلود زیرنویس فارسی Master Devil SS1 با لینک مستقیم زیرنویس Master Devil SS1 دانلود زیرنویس فارسی فیلم Master Devil SS1