جزئیات این زیرنویس:

  • Online: 12/3/2019 3:52 AM  
  • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
  • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
  • نرخ فریم ریت زیرنویس: اطلاعاتی موجود نیست
  • Files: 41 (702,474 bytes)
  • نوع پروژه: زیرنویس شنیداری
  • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: اطلاعاتی موجود نیست
  • ---------------------------------------
  • Not rated
  • تعداد دانلود: 77
دانلود زیرنویس فارسی Legend of The Phoenix دانلود زیرنویس Legend of The Phoenix زیرنویس فارسی Legend of The Phoenix دانلود زیرنویس فارسی Legend of The Phoenix با لینک مستقیم زیرنویس Legend of The Phoenix دانلود زیرنویس فارسی فیلم Legend of The Phoenix