Kamikaze (1986) مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

جزئیات این زیرنویس:

  • Online: 8/1/2020 2:59 PM   3 روز قبل
  • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
  • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
  • نرخ فریم ریت زیرنویس: اطلاعاتی موجود نیست
  • Files: 1 (26,231 bytes)
  • نوع پروژه: بهبود زیرنویس
  • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: اطلاعاتی موجود نیست
  • ---------------------------------------
  • Not rated
  • تعداد دانلود: 22
دانلود زیرنویس فارسی Kamikaze (1986) دانلود زیرنویس Kamikaze (1986) زیرنویس فارسی Kamikaze (1986) دانلود زیرنویس فارسی Kamikaze (1986) با لینک مستقیم زیرنویس Kamikaze (1986) دانلود زیرنویس فارسی فیلم Kamikaze (1986)