Heartless City (Cruel City / Moojungdoshi / 무정도시) مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

جزئیات این زیرنویس:

  • Online: 1/13/2020 9:25 PM  
  • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
  • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
  • نرخ فریم ریت زیرنویس: اطلاعاتی موجود نیست
  • Files: 1 (15,319 bytes)
  • نوع پروژه: زیرنویس شنیداری
  • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: اطلاعاتی موجود نیست
  • ---------------------------------------
  • Not rated
  • تعداد دانلود: 42
دانلود زیرنویس فارسی Heartless City (Cruel City / Moojungdoshi / 무정도시) دانلود زیرنویس Heartless City (Cruel City / Moojungdoshi / 무정도시) زیرنویس فارسی Heartless City (Cruel City / Moojungdoshi / 무정도시) دانلود زیرنویس فارسی Heartless City (Cruel City / Moojungdoshi / 무정도시) با لینک مستقیم زیرنویس Heartless City (Cruel City / Moojungdoshi / 무정도시) دانلود زیرنویس فارسی فیلم Heartless City (Cruel City / Moojungdoshi / 무정도시)