Goblin Slayer: Goblin's Crown مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

جزئیات این زیرنویس:

  • Online: 8/1/2020 6:10 PM   3 روز قبل
  • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
  • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
  • نرخ فریم ریت زیرنویس: اطلاعاتی موجود نیست
  • Files: 1 (21,051 bytes)
  • نوع پروژه: انجام زیرنویس
  • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: Blu-ray
  • ---------------------------------------
  • Not rated
  • تعداد دانلود: 44
دانلود زیرنویس فارسی Goblin Slayer: Goblin's Crown دانلود زیرنویس Goblin Slayer: Goblin's Crown زیرنویس فارسی Goblin Slayer: Goblin's Crown دانلود زیرنویس فارسی Goblin Slayer: Goblin's Crown با لینک مستقیم زیرنویس Goblin Slayer: Goblin's Crown دانلود زیرنویس فارسی فیلم Goblin Slayer: Goblin's Crown