Game of Thrones - Fifth Season فصل پنجم مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

جزئیات این زیرنویس:

 • Online: 10/9/2019 4:53 PM  
 • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
 • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
 • نرخ فریم ریت زیرنویس: اطلاعاتی موجود نیست
 • Files: 10 (176,077 bytes)
 • نوع پروژه: زیرنویس شنیداری
 • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: Blu-ray
 • ---------------------------------------
 • Rated: 10/10 from 2 کاربر
 • امتیاز مثبت داده شده توسط: 2 کاربر
 • تعداد دانلود: 225
دانلود زیرنویس فارسی Game of Thrones - Fifth Season فصل پنجم دانلود زیرنویس Game of Thrones - Fifth Season فصل پنجم زیرنویس فارسی Game of Thrones - Fifth Season فصل پنجم دانلود زیرنویس فارسی Game of Thrones - Fifth Season فصل پنجم با لینک مستقیم زیرنویس Game of Thrones - Fifth Season فصل پنجم دانلود زیرنویس فارسی فیلم Game of Thrones - Fifth Season فصل پنجم