Detective L مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

جزئیات این زیرنویس:

  • Online: 8/1/2020 6:10 AM   6 روز قبل
  • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
  • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
  • نرخ فریم ریت زیرنویس: اطلاعاتی موجود نیست
  • Files: 2 (36,020 bytes)
  • نوع پروژه: زیرنویس شنیداری
  • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: اطلاعاتی موجود نیست
  • ---------------------------------------
  • Not rated
  • تعداد دانلود: 24
دانلود زیرنویس فارسی Detective L دانلود زیرنویس Detective L زیرنویس فارسی Detective L دانلود زیرنویس فارسی Detective L با لینک مستقیم زیرنویس Detective L دانلود زیرنویس فارسی فیلم Detective L