جزئیات این زیرنویس:

 • Online: 6/29/2020 7:35 PM   11 روز قبل
 • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
 • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
 • نرخ فریم ریت زیرنویس: اطلاعاتی موجود نیست
 • Files: 1 (36,450 bytes)
 • نوع پروژه: زیرنویس شنیداری
 • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: اطلاعاتی موجود نیست
 • ---------------------------------------
 • Rated: 10/10 from 1 کاربر
 • امتیاز مثبت داده شده توسط: 1 کاربر
 • تعداد دانلود: 22
دانلود زیرنویس فارسی Dallas دانلود زیرنویس Dallas زیرنویس فارسی Dallas دانلود زیرنویس فارسی Dallas با لینک مستقیم زیرنویس Dallas دانلود زیرنویس فارسی فیلم Dallas