جزئیات این زیرنویس:

 • Online: 11/12/2014 10:59 AM  
 • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
 • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
 • نرخ فریم ریت زیرنویس: اطلاعاتی موجود نیست
 • Files: 1 (14,671 bytes)
 • نوع پروژه: انجام زیرنویس
 • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: TV
 • ---------------------------------------
 • Rated: 10/10 from 3 کاربر
 • امتیاز مثبت داده شده توسط: 3 کاربر
 • تعداد دانلود: 339
دانلود زیرنویس فارسی The King Dae Joyoung (Dae Jo Yeong / 대조영) دانلود زیرنویس The King Dae Joyoung (Dae Jo Yeong / 대조영) زیرنویس فارسی The King Dae Joyoung (Dae Jo Yeong / 대조영) دانلود زیرنویس فارسی The King Dae Joyoung (Dae Jo Yeong / 대조영) با لینک مستقیم زیرنویس The King Dae Joyoung (Dae Jo Yeong / 대조영) دانلود زیرنویس فارسی فیلم The King Dae Joyoung (Dae Jo Yeong / 대조영)