Birthday Girl مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

جزئیات این زیرنویس:

  • Online: 12/3/2019 4:03 AM  
  • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
  • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی only
  • نرخ فریم ریت زیرنویس: 23.976
  • Files: 1 (3,737 bytes)
  • نوع پروژه: بهبود زیرنویس
  • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: Web
  • ---------------------------------------
  • Not rated
  • تعداد دانلود: 61
دانلود زیرنویس فارسی Birthday Girl دانلود زیرنویس Birthday Girl زیرنویس فارسی Birthday Girl دانلود زیرنویس فارسی Birthday Girl با لینک مستقیم زیرنویس Birthday Girl دانلود زیرنویس فارسی فیلم Birthday Girl