دانلود زیر نویس فارسی Big Issue (Bigishoo / 빅이슈)

Poster

زیر نویس فارسی Big Issue (Bigishoo / 빅이슈)

  • سال ساخت : 2019
Farsi/Persian Edit
زبان نام ارائه/عنوان فیلم فایل ها H.I. ایجاد کننده توضیح
Farsi/Persian 빅이슈.Big.Issue.E09-E10.[StarDrama]   StarDrama
🌟ترجمه اختصاصی تیم استار دراما🌟 
Farsi/Persian 빅이슈.Big.Issue.E07-E08.[StarDrama]   StarDrama
🌟ترجمه اختصاصی تیم استار دراما🌟 
Farsi/Persian Big.Issue.E07-E08.Kormov Version   kore_sub
❤️تیم ترجمه کره مووی❤️ 
Farsi/Persian 빅이슈.Big.Issue.E07-E08.190306-NEXT-VIU   kore_sub
❤️تیم ترجمه کره مووی❤️ 
Farsi/Persian Big.Issue.E05-E06.Kormov Version   kore_sub
❤️تیم ترجمه کره مووی❤️ 
Farsi/Persian 빅이슈.Big.Issue.E05-E06.190306-NEXT-VIU   kore_sub
❤️تیم ترجمه کره مووی❤️ 
Farsi/Persian 빅이슈.Big.Issue.E05-E06.[StarDrama]   StarDrama
🌟ترجمه اختصاصی تیم استار دراما🌟 
Farsi/Persian 빅이슈.Big.Issue.E03-E04.[StarDrama]   StarDrama
🌟ترجمه اختصاصی تیم استار دراما🌟 
Farsi/Persian 빅이슈.Big.Issue.E03-E04.190306-NEXT-VIU   kore_sub
❤️تیم ترجمه کره مووی❤️ 
Farsi/Persian Big.Issue.E03-E04   kore_sub
❤️تیم ترجمه کره مووی❤️ 
Farsi/Persian 빅이슈.Big.Issue.E01-E02.[StarDrama]   StarDrama
🌟ترجمه اختصاصی تیم استار دراما🌟 
Farsi/Persian 빅이슈.Big.Issue.E01-E02.190306-NEXT-VIU   kore_sub
❤️تیم ترجمه کره مووی❤️ 
Farsi/Persian Big.Issue.E01-E02.Kormov Version   kore_sub
❤️تیم ترجمه کره مووی❤️ 
دانلود زیرنویس فارسی Big Issue (Bigishoo / 빅이슈) دانلود زیرنویس Big Issue (Bigishoo / 빅이슈) زیرنویس فارسی Big Issue (Bigishoo / 빅이슈) دانلود زیرنویس فارسی Big Issue (Bigishoo / 빅이슈) با لینک مستقیم زیرنویس Big Issue (Bigishoo / 빅이슈) دانلود زیرنویس فارسی فیلم Big Issue (Bigishoo / 빅이슈)