دانلود زیر نویس فارسی Are You Human? (Are You Human Too? / Neodo Inganini? / 너도 인간이니?)

Poster

زیر نویس فارسی Are You Human? (Are You Human Too? / Neodo Inganini? / 너도 인간이니?)

  • سال ساخت : 2018
Farsi/Persian Edit
زبان نام ارائه/عنوان فیلم فایل ها H.I. ایجاد کننده توضیح
Farsi/Persian Are.you.human.too.E21-E22   K_drama_dream
ترجمه سرزمین لبخندها . T.me/serial_film_mix_kdream 
Farsi/Persian Are You Human Episode 23 - E24   Persian Dream Team
DoNyA - Neginell @persiandreamteam  
Farsi/Persian 너도 인간이니?AreYouHuman?E23_24   f971
F971 
Farsi/Persian Are You Human Too.E23-E24.sunflowermag.ir   zshkoo
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان مترجمان: فرزانه و زهرا 
Farsi/Persian Are You Human Episode 21 - E22   Persian Dream Team
DoNyA - Neginell @persiandreamteam  
Farsi/Persian 너도 인간이니?AreYouHuman?E21_22   f971
F971 
Farsi/Persian Are You Human Too.E21-E22.sunflowermag.ir   zshkoo
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان مترجمان: زهرا و فرزانه 
Farsi/Persian Are.You.Human.Too.E19-E20   IRDOOST
@serial_film_mix_kdream کاری از تیم ترجمه سرزمین لبخندها  
Farsi/Persian Are.You.Human.Too.E17-E18   IRDOOST
@serial_film_mix_kdream کاری از تیم ترجمه سرزمین لبخندها  
Farsi/Persian Are You Human Too.E19-E20.sunflowermag.ir   zshkoo
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان مترجمان: فرزانه و زهرا 
Farsi/Persian Are You Human Episode 19 - E20   Persian Dream Team
DoNyA - Neginell @persiandreamteam  
Farsi/Persian 너도 인간이니?AreYouHuman?E19_20   f971
F971 
Farsi/Persian Are You Human Episode 17 - E18   Persian Dream Team
DoNyA - Neginell @persiandreamteam  
Farsi/Persian Are You Human Too.E17-E18.sunflowermag.ir   zshkoo
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان مترجمان: زهرا و فرزانه 
Farsi/Persian 너도 인간이니?AreYouHuman?E17_18   f971
F971 
Farsi/Persian 너도 인간이니?AreYouHuman? [MV] Kim Na Young (김나영) - Tell Me (말해줘요) OST   f971
F971 OST پارت پنح سریال " تو هم انسانی؟" 
Farsi/Persian Are.You.Human.Too.E15-E16.180703.HDTV.H264-NEXT-VIU   IRDOOST
@serial_film_mix_kdream کاری از تیم ترجمه سرزمین لبخندها  
Farsi/Persian Are You Human Episode 15 - E16   Persian Dream Team
DoNyA - Neginell @persiandreamteam  
Farsi/Persian Are You Human Episode 13 - E14   Persian Dream Team
Neginell @persiandreamteam  
Farsi/Persian Are.You.Human.Too.E13-E14   IRDOOST
ترجمه تیم سرزمین لبخندها . t.me/smix_kdream_mix_kdream  
Farsi/Persian 너도 인간이니?AreYouHuman?E15_16   f971
F971 
Farsi/Persian Are You Human Too.E15-E16.sunflowermag.ir   zshkoo
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان مترجمان: فرزانه و زهرا 
Farsi/Persian Are You Human Too.E13-E14.sunflowermag.ir   zshkoo
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان مترجمان: زهرا و فرزانه 
Farsi/Persian 너도 인간이니?AreYouHuman?E13_14   f971
F971 
Farsi/Persian 너도 인간이니?AreYouHuman? [MV] 2BIC (투빅) - Heart (Are You Human Too_ OST Part.4) 너도 인간이니_ OST Part.4_HD   f971
F971 OST part.4 بر اساس زمانبندی کلیپ رسمی  
Farsi/Persian 너도 인간이니?AreYouHuman?[MV] 2BIC (투빅) - Heart 너도 인간이니 OST Part 4 Are You Human Too   f971
OST جدید "آیا تو هم انسانی؟" 
Farsi/Persian Are.You.Human.Too.E11-E12.180625.HDTV.H264-NEXT-VIU   IRDOOST
ترجمه تیم سرزمین لبخندها . t.me/smix_kdream_mix_kdream  
Farsi/Persian Are You Human Episode 11 - E12   Persian Dream Team
DoNyA - Neginell @persiandreamteam  
Farsi/Persian Are You Human Too.E11-E12.sunflowermag.ir   zshkoo
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان مترجمان: زهرا و سپیده  
Farsi/Persian 너도 인간이니?AreYouHuman?E11_12   f971
F971 
Farsi/Persian 너도 인간이니?AreYouHuman? MV_Ji_Eun_Lim임지은_The_Longing_Dance   f971
OST part.3.4 سریال "تو هم انسانی؟" Ji_Eun_Lim임지은_The_Longing_Dance 
Farsi/Persian 너도 인간이니?AreYouHuman? MV_빨간머리앤_너,_누구니Who_You_Are_Are_You   f971
OST part.3 سریال " تو هم انسانی؟" 
Farsi/Persian 너도 인간이니?AreYouHuman? 너도 인간이니_ OST Part.2_HD   f971
ترجمه OST پارت دو سریال "تو هم انسانی؟" 
Farsi/Persian 너도 인간이니?AreYouHuman? Are You Human Too? OST. part1   f971
ترجمه OST پارت 1 سریال "تو هم انسانی؟"  
Farsi/Persian Are You Human Too.E09-E10.sunflowermag.ir   zshkoo
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان مترجم: زهرا 
Farsi/Persian Are You Human Episode 09 - E10   Persian Dream Team
DoNyA - Neginell @persiandreamteam  
Farsi/Persian Are.You.Human.Too.E09-E10.180618.HDTV.H264-NEXT-VIU   IRDOOST
@serial_film_mix_kdream کاری از تیم ترجمه سرزمین لبخندها  
Farsi/Persian 너도 인간이니?AreYouHuman?E09_10   f971
F971 
Farsi/Persian Are.You.Human.Too.E07-E08.180612.HDTV.H264-NEXT-VIU   IRDOOST
@serial_film_mix_kdream کاری از تیم ترجمه سرزمین لبخندها  
Farsi/Persian Are.You.Human.Too.E02.@serial_film_mix_kdream   IRDOOST
@serial_film_mix_kdream کاری از تیم ترجمه سرزمین لبخندها  
Farsi/Persian Are.You.Human.Too.E05-E06.@serial_film_mix_kdream   IRDOOST
@serial_film_mix_kdream کاری از تیم ترجمه سرزمین لبخندها 
Farsi/Persian Are You Human Episode 07 - E08   Persian Dream Team
DoNyA - Neginell @persiandreamteam  
Farsi/Persian Are You Human Episode 05 - E06   Persian Dream Team
DoNyA - Neginell @persiandreamteam  
Farsi/Persian Are.You.Human.Too.E07-E08.Per.Sub   f_hellion
NOX ارائه شده توسط تیم ترجمه ی 
Farsi/Persian Are You Human Too.E07-E08.sunflowermag.ir   zshkoo
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان مترجمان: فرزانه و زهرا 
Farsi/Persian 너도 인간이니?AreYouHuman?E07_08   f971
F971 
Farsi/Persian Are You Human Too.E05-E06.sunflowermag.ir   zshkoo
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان مترجمان: زهرا و فرزانه 
Farsi/Persian 너도 인간이니?AreYouHuman?E05_06   f971
F971 
Farsi/Persian Are.You.Human.Too.E01.180604.HDTV.H264-NEXT-VIU   K_drama_dream
ترجمه تیم سرزمین لبخندها . t.me/smix_kdream_mix_kdream 
Farsi/Persian Are You Human Episode 03 - E04   Persian Dream Team
DoNyA - Neginell @persiandreamteam  
Farsi/Persian Are You Human Too.E03-E04.sunflowermag.ir   zshkoo
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان مترجمان: زهرا و فرزانه 
Farsi/Persian 너도 인간이니?AreYouHuman?E03_04   f971
F971 
Farsi/Persian Are You Human Episode 02   Persian Dream Team
DoNyA @persiandreamteam  
Farsi/Persian Are You Human Episode 01   Persian Dream Team
Neginell @persiandreamteam  
Farsi/Persian Are You Human Too.E02.sunflowermag.ir   zshkoo
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان مترجمان: زهرا و فرزانه 
Farsi/Persian Are You Human Too.E01.sunflowermag.ir   zshkoo
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان مترجم: زهرا  
Farsi/Persian 너도 인간이니?AreYouHuman?E02   f971
F971 
Farsi/Persian 너도 인간이니?AreYouHuman?E01   f971
F971 
دانلود زیرنویس فارسی Are You Human? (Are You Human Too? / Neodo Inganini? / 너도 인간이니?) دانلود زیرنویس Are You Human? (Are You Human Too? / Neodo Inganini? / 너도 인간이니?) زیرنویس فارسی Are You Human? (Are You Human Too? / Neodo Inganini? / 너도 인간이니?) دانلود زیرنویس فارسی Are You Human? (Are You Human Too? / Neodo Inganini? / 너도 인간이니?) با لینک مستقیم زیرنویس Are You Human? (Are You Human Too? / Neodo Inganini? / 너도 인간이니?) دانلود زیرنویس فارسی فیلم Are You Human? (Are You Human Too? / Neodo Inganini? / 너도 인간이니?)