Aquarion Logos مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

جزئیات این زیرنویس:

  • Online: 6/29/2020 6:26 PM   11 روز قبل
  • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
  • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
  • نرخ فریم ریت زیرنویس: اطلاعاتی موجود نیست
  • Files: 26 (293,168 bytes)
  • نوع پروژه: بهبود زیرنویس
  • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: Blu-ray
  • ---------------------------------------
  • Not rated
  • تعداد دانلود: 21
دانلود زیرنویس فارسی Aquarion Logos دانلود زیرنویس Aquarion Logos زیرنویس فارسی Aquarion Logos دانلود زیرنویس فارسی Aquarion Logos با لینک مستقیم زیرنویس Aquarion Logos دانلود زیرنویس فارسی فیلم Aquarion Logos