#Alive (#Saraitda / #살아있다) مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

جزئیات این زیرنویس:

 • Online: 7/30/2020 6:53 AM   8 روز قبل
 • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
 • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
 • نرخ فریم ریت زیرنویس: اطلاعاتی موجود نیست
 • Files: 1 (14,534 bytes)
 • نوع پروژه: زیرنویس شنیداری
 • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: اطلاعاتی موجود نیست
 • ---------------------------------------
 • Rated: 7/10 from 6 کاربر
 • امتیاز مثبت داده شده توسط: 4 کاربر
 • تعداد امتیاز منفی داده شده توسط: 2 کاربر
 • تعداد دانلود: 2,876
دانلود زیرنویس فارسی #Alive (#Saraitda / #살아있다) دانلود زیرنویس #Alive (#Saraitda / #살아있다) زیرنویس فارسی #Alive (#Saraitda / #살아있다) دانلود زیرنویس فارسی #Alive (#Saraitda / #살아있다) با لینک مستقیم زیرنویس #Alive (#Saraitda / #살아있다) دانلود زیرنویس فارسی فیلم #Alive (#Saraitda / #살아있다)