جزئیات این زیرنویس:

  • Online: 10/20/2019 7:43 AM  
  • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
  • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
  • نرخ فریم ریت زیرنویس: اطلاعاتی موجود نیست
  • Files: 1 (21,593 bytes)
  • نوع پروژه: زیرنویس شنیداری
  • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: TV
  • ---------------------------------------
  • Not rated
  • تعداد دانلود: 56
دانلود زیرنویس انگلیسی Yong-jiu Grocery Store (用九柑仔店) دانلود زیرنویس Yong-jiu Grocery Store (用九柑仔店) زیرنویس انگلیسی Yong-jiu Grocery Store (用九柑仔店) دانلود زیرنویس انگلیسی Yong-jiu Grocery Store (用九柑仔店) با لینک مستقیم زیرنویس Yong-jiu Grocery Store (用九柑仔店) دانلود زیرنویس انگلیسی فیلم Yong-jiu Grocery Store (用九柑仔店)