جزئیات این زیرنویس:

  • Online: 2/14/2020 9:52 AM  
  • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
  • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
  • نرخ فریم ریت زیرنویس: اطلاعاتی موجود نیست
  • Files: 1 (28,694 bytes)
  • نوع پروژه: زیرنویس شنیداری
  • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: اطلاعاتی موجود نیست
  • ---------------------------------------
  • Not rated
  • تعداد دانلود: 67
دانلود زیرنویس انگلیسی True Crime دانلود زیرنویس True Crime زیرنویس انگلیسی True Crime دانلود زیرنویس انگلیسی True Crime با لینک مستقیم زیرنویس True Crime دانلود زیرنویس انگلیسی فیلم True Crime