جزئیات این زیرنویس:

  • Online: 2/14/2020 9:50 AM  
  • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
  • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
  • نرخ فریم ریت زیرنویس: اطلاعاتی موجود نیست
  • Files: 1 (53,779 bytes)
  • نوع پروژه: زیرنویس شنیداری
  • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: اطلاعاتی موجود نیست
  • ---------------------------------------
  • Not rated
  • تعداد دانلود: 68
دانلود زیرنویس انگلیسی The Package دانلود زیرنویس The Package زیرنویس انگلیسی The Package دانلود زیرنویس انگلیسی The Package با لینک مستقیم زیرنویس The Package دانلود زیرنویس انگلیسی فیلم The Package