The Next Karate Kid مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

جزئیات این زیرنویس:

 • Online: 10/20/2019 6:44 AM  
 • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: Yes
 • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
 • نرخ فریم ریت زیرنویس: 23.976
 • Files: 1 (37,363 bytes)
 • نوع پروژه: بهبود زیرنویس
 • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: Blu-ray
 • ---------------------------------------
 • Rated: 10/10 from 1 کاربر
 • امتیاز مثبت داده شده توسط: 1 کاربر
 • تعداد دانلود: 67
دانلود زیرنویس انگلیسی The Next Karate Kid دانلود زیرنویس The Next Karate Kid زیرنویس انگلیسی The Next Karate Kid دانلود زیرنویس انگلیسی The Next Karate Kid با لینک مستقیم زیرنویس The Next Karate Kid دانلود زیرنویس انگلیسی فیلم The Next Karate Kid