دانلود زیر نویس انگلیسی The Encounter (Boyfriend / Namjachingoo / 남자친구)

Poster

زیر نویس انگلیسی The Encounter (Boyfriend / Namjachingoo / 남자친구)

  • سال ساخت : 2018
  • Subtitles rated good
  • Not rated
  • Visited
زبان نام ارائه/عنوان فیلم فایل ها H.I. ایجاد کننده توضیح
Arabic Encounter S01 (2018) 720p HDTV AAC H.264-NEXT   asheq-torrent
█▐ كـــامـــل الــحــلــقــات █▐ - Viki Version  
Arabic Encounter S01 (2018) 1080p HDTV AAC H.264-NEXT   asheq-torrent
█▐ كـــامـــل الــحــلــقــات █▐ - Viki Version  
English 男朋友•남자친구ㅡEncounter.E01-E16.END-NEXT-VIU   HWY
[VIU Ver] E01-E16 Complete Sub by RuoXi. Not mine I've just uploaded it for easier download all episode sub 
English 男朋友•남자친구ㅡBoyfriend.E01-E16.END-NEXT-VIU   HWY
[VIU Ver] E01-E16 Complete Sub by RuoXi. Not mine I've just uploaded it for easier download all episode sub 
English 男朋友~남자친구ㅡEncounter.E16.END.190124-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 16 [VIU Ver.] "I’ll Wait in My Place". Synced for NEXT. Runtime : 01:15:21. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : this subtitles won't fit for video with ads version with have a longer runtime which I think its a webrip ver not NEXT ver. 
English 男朋友~남자친구ㅡEncounter.E16.END.190124.720p-Unknown-VIU-AdsVer   RuoXi
Ep. 16 [VIU Ver.] "I’ll Wait in My Place". Synced for video with Ads Ver & runtime : 01:17:30/31. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^.  
English 男朋友~남자친구ㅡEncounter.E15.190123-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 15 [VIU Ver.] "I’m Sorry". Synced for NEXT. Runtime : 01:12:07. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 男朋友~남자친구ㅡEncounter.E14.190117-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 14 [VIU Ver.] "It’s Your First Love Too". Synced for NEXT. Runtime : 01:08:01/02. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 男朋友~남자친구ㅡEncounter.E13.190116-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 13 [VIU Ver.] "I Can No Longer Live Without You". Synced for NEXT. Runtime : 01:07:59/01:08:00. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 男朋友~남자친구ㅡEncounter.E12.190110-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 12 [VIU Ver.] "I Cherish You Very Much". Synced for NEXT. Runtime : 01:07:47/48. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 男朋友~남자친구ㅡEncounter.E11.190109-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 11 [VIU Ver.] "My Heart Is Full of You". Synced for NEXT. Runtime : 01:08:27/28. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : Fixed the timing, I'm so sorry I think I accidentally retimed the whole episode except for the intro. Please do redownload again. 
English 男朋友~남자친구ㅡEncounter.E10.190103-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 10 [VIU Ver.] "It Proves That I Was the First to like You". Synced for NEXT. Runtime : 01:09:41. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 男朋友~남자친구ㅡEncounter.E09.190102-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 9 [VIU Ver.] "Don’t Be Afraid". Synced for NEXT. Runtime : 01:09:55/56. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 男朋友~남자친구ㅡEncounter.E08.181220-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 8 [VIU Ver.] "Party Must Go On". Synced for NEXT. Runtime : 01:04:03/04 Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 男朋友~남자친구ㅡEncounter.E07.181219-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 7 [VIU Ver.] "Sudden Personnel Appointment". Synced for NEXT. Runtime : 01:05:02. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 男朋友~남자친구ㅡEncounter.E06.181213-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 6 [VIU Ver.] "It’s Already Spring for Us". Synced for NEXT. Runtime : 01:05:19/20. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 男朋友~남자친구ㅡEncounter.E05.181212-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 5 [VIU Ver.] "I’m Good at Holding Back". Synced for NEXT. Runtime : 01:04:25. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 男朋友~남자친구ㅡEncounter.E04.181206-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 4 [VIU Ver.] "That’s Why I’m Trying to Stop". Synced for NEXT. Runtime : 01:02:48. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 男朋友~남자친구ㅡEncounter.E03.181205-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 3 [VIU Ver.] "Yearning". Synced for NEXT. Runtime : 01:03:55/56. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 男朋友~남자친구ㅡEncounter.E02.181129-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 2 [VIU Ver.] "We Sincerely Welcome You". Synced for NEXT. Runtime : 01:10:07/08. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 男朋友~남자친구ㅡEncounter.E01.181128-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 1 [VIU Ver.] "Enchanted". Synced for NEXT. Runtime : 01:07:03. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 男朋友~남자친구ㅡBoyfriend.E16.END.190124-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 16 [VIU Ver.] "I’ll Wait in My Place". Synced for NEXT. Runtime : 01:15:21. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : this subtitles won't fit for video with ads version with have a longer runtime which I think its a webrip ver not NEXT ver. 
English 男朋友~남자친구ㅡBoyfriend.E16.END.190124.720p-Unknown-VIU-AdsVer   RuoXi
Ep. 16 [VIU Ver.] "I’ll Wait in My Place". Synced for video with Ads Ver & runtime : 01:17:30/31. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^.  
English 男朋友~남자친구ㅡBoyfriend.E15.190123-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 15 [VIU Ver.] "I’m Sorry". Synced for NEXT. Runtime : 01:12:07. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 男朋友~남자친구ㅡBoyfriend.E14.190117-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 14 [VIU Ver.] "It’s Your First Love Too". Synced for NEXT. Runtime : 01:08:01/02. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 男朋友~남자친구ㅡBoyfriend.E13.190116-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 13 [VIU Ver.] "I Can No Longer Live Without You". Synced for NEXT. Runtime : 01:07:59/01:08:00. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 男朋友~남자친구ㅡBoyfriend.E12.190110-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 12 [VIU Ver.] "I Cherish You Very Much". Synced for NEXT. Runtime : 01:07:47/48. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 男朋友~남자친구ㅡBoyfriend.E11.190109-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 11 [VIU Ver.] "My Heart Is Full of You". Synced for NEXT. Runtime : 01:08:27/28. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : Fixed the timing, I'm so sorry I think I accidentally retimed the whole episode except for the intro. Please do redownload again. 
English 男朋友~남자친구ㅡBoyfriend.E10.190103-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 10 [VIU Ver.] "It Proves That I Was the First to like You". Synced for NEXT. Runtime : 01:09:41. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 男朋友~남자친구ㅡBoyfriend.E09.190102-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 9 [VIU Ver.] "Don’t Be Afraid". Synced for NEXT. Runtime : 01:09:55/56. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 男朋友~남자친구ㅡBoyfriend.E08.181220-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 8 [VIU Ver.] "Party Must Go On". Synced for NEXT. Runtime : 01:04:03/04 Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 男朋友~남자친구ㅡBoyfriend.E07.181219-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 7 [VIU Ver.] "Sudden Personnel Appointment". Synced for NEXT. Runtime : 01:05:02. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 男朋友~남자친구ㅡBoyfriend.E06.181213-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 6 [VIU Ver.] "It’s Already Spring for Us". Synced for NEXT. Runtime : 01:05:19/20. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 男朋友~남자친구ㅡBoyfriend.E05.181212-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 5 [VIU Ver.] "I’m Good at Holding Back". Synced for NEXT. Runtime : 01:04:25. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 男朋友~남자친구ㅡBoyfriend.E04.181206-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 4 [VIU Ver.] "That’s Why I’m Trying to Stop". Synced for NEXT. Runtime : 01:02:48. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 男朋友~남자친구ㅡBoyfriend.E03.181205-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 3 [VIU Ver.] "Yearning". Synced for NEXT. Runtime : 01:03:55/56. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 男朋友~남자친구ㅡBoyfriend.E02.181129-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 2 [VIU Ver.] "We Sincerely Welcome You". Synced for NEXT. Runtime : 01:10:07/08. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 男朋友~남자친구ㅡBoyfriend.E01.181128-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 1 [VIU Ver.] "Enchanted". Synced for NEXT. Runtime : 01:07:03. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
English 男朋友.남자친구.Encounter.E01-16.END.720p-NEXT-VIU   ayamefan13
[VIU Ver.] Episode 1-16 END | Fixed common errors. 
English 남자친구ㅡEncounter.Ep1-16.COMPLETE-NEXT-VIU-RuoXi   kamote_kid
[Complete VIU Version] Just compiled the subs synced and uploaded by RuoXi... download link: 
English 남자친구ㅡBoyfriend.Ep1-16.COMPLETE-NEXT-VIU-RuoXi   kamote_kid
[Complete VIU Version] Just compiled the subs synced and uploaded by RuoXi... download link: 
English 남자친구ㅡ EncounterㅡE01-16.End.720p HDTV AAC H.264-NEXT   Whimsical
Viu  
English 남자친구ㅡ EncounterㅡE01-16.End.450p HDTV AAC H.264-NEXT   Whimsical
Viu  
English 남자친구ㅡ EncounterㅡE01-16.End.360p HDTV AAC H.264-NEXT   Whimsical
Viu  
English 남자친구ㅡ EncounterㅡE01-16.End.1080p HDTV AAC H.264-NEXT   Whimsical
Viu  
English 남자친구-Encounter.E16.END.190124.720p-NEXT-VIU   ayamefan13
[VIU Ver.] Episode 15-16 END | Fixed common errors. 
English 남자친구-Encounter.E15.190123.720p-NEXT-VIU   ayamefan13
[VIU Ver.] Episode 15-16 END | Fixed common errors. 
English 남자친구-Encounter.E14.190117.720p-NEXT-VIU   ayamefan13
[VIU Ver.] Episode 9-14 | Fixed common errors. 
English 남자친구-Encounter.E13.190116.720p-NEXT-VIU   ayamefan13
[VIU Ver.] Episode 9-14 | Fixed common errors. 
English 남자친구-Encounter.E12.190110.720p-NEXT-VIU   ayamefan13
[VIU Ver.] Episode 9-14 | Fixed common errors. 
English 남자친구-Encounter.E11.190109.720p-NEXT-VIU   ayamefan13
[VIU Ver.] Episode 9-14 | Fixed common errors. 
English 남자친구-Encounter.E10.190103.720p-NEXT-VIU   ayamefan13
[VIU Ver.] Episode 9-14 | Fixed common errors. 
English 남자친구-Encounter.E09.190102.720p-NEXT-VIU   ayamefan13
[VIU Ver.] Episode 9-14 | Fixed common errors. 
English 남자친구-Encounter.E08.181220.720p-NEXT-VIU   ayamefan13
[VIU Ver.] Episode 3-8 | Fixed common errors. 
English 남자친구-Encounter.E07.181219.720p-NEXT-VIU   ayamefan13
[VIU Ver.] Episode 3-8 | Fixed common errors. 
English 남자친구-Encounter.E06.181213.720p-NEXT-VIU   ayamefan13
[VIU Ver.] Episode 3-8 | Fixed common errors. 
English 남자친구-Encounter.E05.181212.720p-NEXT-VIU   ayamefan13
[VIU Ver.] Episode 3-8 | Fixed common errors. 
English 남자친구-Encounter.E04.181206.720p-NEXT-VIU   ayamefan13
[VIU Ver.] Episode 3-8 | Fixed common errors. 
English 남자친구-Encounter.E03.181205.720p-NEXT-VIU   ayamefan13
[VIU Ver.] Episode 3-8 | Fixed common errors. 
English 남자친구-Encounter.E02.181129.720p-NEXT-VIU   ayamefan13
[VIU Ver.] Episode 1-2 | Fixed common errors. 
English 남자친구-Encounter.E01.181128.720p-NEXT-VIU   ayamefan13
[VIU Ver.] Episode 1-2 | Fixed common errors. 
English 남자친구.Encounter.E12-NEXT-VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 남자친구.Encounter.E11-NEXT-VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 남자친구.Encounter.E10-NEXT-VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 남자친구.Encounter.E09-NEXT-VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 남자친구.Encounter.E08-NEXT-VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/ 
English 남자친구.Encounter.E07-NEXT-VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 남자친구.Encounter.E06-NEXT-VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 남자친구.Encounter.E05-NEXT-VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 남자친구.Encounter.E04-NEXT-VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 남자친구.Encounter.E03-NEXT-VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 남자친구.Encounter.E02-NEXT-VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 남자친구.Encounter.E01-NEXT-VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English Encounter.E16[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.16.END[360p;450p;720p]VIU 
English Encounter.E16.1080p.WEB-DL.AAC.H.264_Korea4dl.com🌞   Korea4dl.com
viki version 
English Encounter.E15.1080p.WEB-DL.AAC.H.264_Korea4dl.com🌞   Korea4dl.com
viki version 
English Encounter.E14-15[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.14-15[360p;450p;720p]VIU 
English Encounter.E14.1080p.WEB-DL.AAC.H.264_Korea4dl.com🌞   Korea4dl.com
viki version 
English Encounter.E13[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.13[360p;450p;720p]VIU 
English Encounter.E13[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.13[360p;450p;720p]VIU 
English Encounter.E13.1080p.WEB-DL.AAC.H.264_Korea4dl.com🌞   Korea4dl.com
viki version 
English Encounter.E12[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.12[360p;450p;720p]VIU 
English Encounter.E12.1080p.WEB-DL.AAC.H.264_Korea4dl.com🌞   Korea4dl.com
viki version 
English Encounter.E11.1080p.WEB-DL.AAC.H.264_Korea4dl.com🌞   Korea4dl.com
viki version 
English Encounter.E10[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.10[360p;450p;720p]VIU 
English Encounter.E10.1080p.WEB-DL.AAC.H.264_Korea4dl.com🌞   Korea4dl.com
viki version for 1080p web-dl - Korea4dl 
English Encounter.E09-11[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.09-11[360p;450p;720p]VIU 
English Encounter.E09[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.09[360p;450p;720p]VIU 
English Encounter.E09.1080p.WEB-DL.AAC.H.264_Korea4dl.com🌞   Korea4dl.com
viki version 
English Encounter.E08.1080p.WEB-DL.AAC.H.264_Korea4dl.com🌞   Korea4dl.com
viki version 
English Encounter.E07-08[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.07-08[360p;450p;720p]VIU 
English Encounter.E07.1080p.WEB-DL.AAC.H.264_Korea4dl.com🌞   Korea4dl.com
viki version 
English Encounter.E06.1080p.WEB-DL.AAC.H.264_Korea4dl.com🌞   Korea4dl.com
viki version 
English Encounter.E05.1080p.WEB-DL.AAC.H.264_Korea4dl.com🌞   Korea4dl.com
viki version 
English Encounter.E04-06[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.04-06[360p;450p;720p]VIU 
English Encounter.E04[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.04[360p;450p;720p]VIU 
English Encounter.E04.1080p.WEB-DL.AAC.H.264_Korea4dl.com🌞   Korea4dl.com
viki version 
English Encounter.E03[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.03[360p;450p;720p]VIU 
English Encounter.E03.1080p.WEB-DL.AAC.H.264_Korea4dl.com🌞   Korea4dl.com
viki version 
English Encounter.E02[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.02[360p;450p;720p]VIU 
English Encounter.E02.1080p.WEB-DL.AAC.H.264_Korea4dl.com🌞   Korea4dl.com
viki version 
English Encounter.E01-16.END[360p;450p;720p;1080p]-NEXT   kayakmyak
Ep.01-16.END[360p;450p;720p;1080p]VIU 
English Encounter.E01-[KoreanDramaX.in]   Kira707
Synced to KoreanDramax.in RAW - Download Links: http://koreandramax.in/k-drama/encounter-2018/ 
English Encounter.E01[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.01[360p;450p;720p]VIU 
English Encounter.E01.1080p.WEB-DL.AAC.H.264_Korea4dl.com🌞   Korea4dl.com
viki version 
English Encounter.2019.Complete.1080p.WEB-DL.AAC.H.264   jkmo
Not mine,crdt@viki 
Farsi/Persian 남자친구~Encounter.E16 ❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@barcodesubtitle❤️  
Farsi/Persian 남자친구~Encounter.E15 ❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@barcodesubtitle❤️ 
Farsi/Persian 남자친구~Encounter.E14 ❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@barcodesubtitle❤️  
Farsi/Persian 남자친구~Encounter.E13 ❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@barcodesubtitle❤️  
Farsi/Persian 남자친구~Encounter.E12 ❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@barcodesubtitle❤️ 
Farsi/Persian 남자친구~Encounter.E11 ❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@barcodesubtitle❤️  
Farsi/Persian 남자친구~Encounter.E10 ❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@barcodesubtitle❤️  
Farsi/Persian 남자친구~Encounter.E09 ❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@barcodesubtitle❤️ 
Farsi/Persian 남자친구~Encounter.E08 ❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@barcodesubtitle❤️  
Farsi/Persian 남자친구~Encounter.E07 ❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@barcodesubtitle❤️ 
Farsi/Persian 남자친구~Encounter.E06 ❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@barcodesubtitle❤️ 
Farsi/Persian 남자친구~Encounter.E05 ❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@barcodesubtitle❤️ 
Farsi/Persian 남자친구~Encounter.E04 ❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@barcodesubtitle❤️  
Farsi/Persian 남자친구~Encounter.E03 ❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@barcodesubtitle❤️  
Farsi/Persian 남자친구~Encounter.E02 ❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@barcodesubtitle❤️  
Farsi/Persian 남자친구~Encounter.E01 ❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@barcodesubtitle❤️ 
Farsi/Persian Encounter Episode 16   Persian Dream Team
Darya - YasiG7 @PersianDreamTeam 
Farsi/Persian Encounter Episode 15   Persian Dream Team
Darya - YasiG7 @PersianDreamTeam  
Farsi/Persian Encounter Episode 14   Persian Dream Team
Darya - YasiG7 @PersianDreamTeam  
Farsi/Persian Encounter Episode 13   Persian Dream Team
Rasselas - Darya - YasiG7 @PersianDreamTeam  
Farsi/Persian Encounter Episode 12   Persian Dream Team
YasiG7 - Darya @PersianDreamTeam 
Farsi/Persian Encounter Episode 11   Persian Dream Team
Darya - YasiG7 @PersianDreamTeam  
Farsi/Persian Encounter Episode 10   Persian Dream Team
Darya - YasiG7 @PersianDreamTeam  
Farsi/Persian Encounter Episode 09   Persian Dream Team
Darya - YasiG7 @PersianDreamTeam  
Farsi/Persian Encounter Episode 08   Persian Dream Team
Darya @PersianDreamTeam  
Farsi/Persian Encounter Episode 07   Persian Dream Team
Darya - YasiG7 @PersianDreamTeam  
Farsi/Persian Encounter Episode 06   Persian Dream Team
Darya - YasiG7 @PersianDreamTeam  
Farsi/Persian Encounter Episode 05   Persian Dream Team
Darya - YasiG7 @PersianDreamTeam  
Farsi/Persian Encounter Episode 04   Persian Dream Team
Darya - YasiG7 @PersianDreamTeam  
Farsi/Persian Encounter Episode 03   Persian Dream Team
Darya - YasiG7 @PersianDreamTeam  
Farsi/Persian Encounter Episode 02   Persian Dream Team
YasiG7 - Darya - M.Hena @PersianDreamTeam 
Farsi/Persian Encounter Episode 01   Persian Dream Team
Darya - YasiG7 - Ghasadak @PersianDreamTeam  
Farsi/Persian Encounter - All   Persian Dream Team
Darya - YasiG7 @PersianDreamTeam  
Farsi/Persian Boyfriend-Full-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن سریال ها با زیرنویس آریرانگلند به کانال تلگرام 
Farsi/Persian Boyfriend-Full-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن سریال ها با زیرنویس آریرانگلند به کانال تلگرام 
Farsi/Persian Boyfriend.E16-PerSub-END(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن سریال ها با زیرنویس آریرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Boyfriend.E15-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن سریال ها با زیرنویس آریرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Boyfriend.E14-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن سریال ها با زیرنویس آریرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Boyfriend.E13-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن سریال ها با زیرنویس آریرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Boyfriend.E12-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن سریال ها با زیرنویس آریرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Boyfriend.E11-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن سریال ها با زیرنویس آریرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Boyfriend.E10-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن سریال ها با زیرنویس آریرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Boyfriend.E09-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن سریال ها با زیرنویس آریرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Boyfriend.E08-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن سریال ها با زیرنویس آریرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Boyfriend.E07-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن سریال ها با زیرنویس آریرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Boyfriend.E06-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن سریال ها با زیرنویس آریرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Boyfriend.E05-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن سریال ها با زیرنویس آریرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Boyfriend.E04-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن سریال ها با زیرنویس آریرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Boyfriend.E03-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن سریال ها با زیرنویس آریرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Boyfriend.E02-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن سریال ها با زیرنویس آریرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Boyfriend.E01-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائید @Arirangland برای دیدن سریال ها با زیرنویس آریرانگ لند به کانال تلگرام  
French Encounter.E15.190123.720p-NEXT   Dai973
Ces sous-titres proviennent de Viki et ne sont pas forcément édités. 
French Encounter.E14.190117.720p-NEXT   Dai973
Ces sous-titres proviennent de Viki et ne sont pas forcément édités. 
French Encounter.E13.190116.720p-NEXT   Dai973
Ces sous-titres proviennent de Viki et ne sont pas forcément édités. 
French Encounter.E12.190110.720p-NEXT   Dai973
Ces sous-titres proviennent de Viki et ne sont pas forcément édités. 
French Encounter.E11.190109.720p-NEXT   Dai973
Ces sous-titres proviennent de Viki et ne sont pas forcément édités. 
French Encounter.E10.190103.720p-NEXT   Dai973
Ces sous-titres proviennent de Viki et ne sont pas forcément édités. 
French Encounter.E09.190102.720p-NEXT   Dai973
Ces sous-titres proviennent de Viki et ne sont pas forcément édités. 
French Encounter.E08.181220.720p-NEXT   Dai973
Ces sous-titres proviennent de Viki et ne sont pas forcément édités. 
French Encounter.E07.181219.720p-NEXT   Dai973
Ces sous-titres proviennent de Viki et ne sont pas forcément édités. 
French Encounter.E06.181213.720p-NEXT   Dai973
"Ces sous-titres proviennent de Viki et ne sont pas forcément édités." 
French Encounter.E05.181212.720p-NEXT   Dai973
"Ces sous-titres proviennent de Viki et ne sont pas forcément édités." 
French Encounter.E04.181206.720p-NEXT   Dai973
 
French Encounter.E03.181205.720p-NEXT   Dai973
 
French Encounter.E02.181129.720p-NEXT   Dai973
 
French Encounter.E01.181128.720p-NEXT   Dai973
 
French Encounter 16 FIN   Dai973
Ces sous-titres proviennent de Viki et ne sont pas forcément édités. 
Greek Encounter.E15-E16-NEXT & Unknown   Catherine_Lee
viki subs - synched for NEXT ------ Υπάρχουν 2 υπότιτλοι για το επ. 16, για το σκέτο βίντεο (NEXT) με διάρκεια 1:15' και το άλλο για το βίντεο με τις διαφημίσεις (Unknown) με διάρκεια 1:17 
Greek Encounter.E13-E14-NEXT   Catherine_Lee
translated by viki - synched for NEXT 
Greek Encounter.E11-E12-NEXT   Catherine_Lee
Translated by viki - synched for NEXT 
Greek Encounter.E09-E10-NEXT   Catherine_Lee
Translated by viki - synched for NEXT 
Greek Encounter.E07-E08-NEXT   Catherine_Lee
Translated by viki - synched for NEXT 
Greek Encounter.E05-E06-NEXT   Catherine_Lee
Translated by viki - synched for NEXT 
Greek Encounter.E04.181206-NEXT   Catherine_Lee
Translated by viki - synched for NEXT 
Greek Encounter.E03.181205-NEXT   Catherine_Lee
Translated by viki - synched for NEXT 
Greek Encounter.E02.181129-NEXT   Catherine_Lee
Translated by viki - synched for NEXT 
Greek Encounter.E01.181128-NEXT   Catherine_Lee
Translated by viki - synched for NEXT 
Indonesian 香香ㆍ💚ㆍThe Encounterㆍ💚ㆍE16.NEXT.VIU 💚 REVISI   ask_erlangga
REVISI - Mohon maaf jika sering di revisi, saya sedang ada pekerjaan jadi tidak sempat memeriksa vidionya secara detail. Subtitle ini cocok buat vidio dari smallencode.com 
Indonesian 香香ㆍ💚ㆍThe Encounterㆍ💚ㆍE16.NEXT.VIU 💚   ask_erlangga
Selamat menonton ^-^ Terimakasih telah mendownload subtitle dari sini, dan sampai ketemu di drama seru lainnya! Sub by VIU, Synced for NEXT. 
Indonesian 香香ㆍ💚ㆍThe Encounterㆍ💚ㆍE15.NEXT.VIU 💚 REVISI   ask_erlangga
REVISI - ada beberapa baris yang terlalu lambat. cocok buat vidio dari smallencode.com 
Indonesian 香香ㆍ💚ㆍThe Encounterㆍ💚ㆍE15.NEXT.VIU 💚   ask_erlangga
Selamat menonton ^-^ Subtitle baru akan di upload setiap pagi, Stay Tuned. Jangan lupa login untuk memberi rating pada subtitle ini, Terimakasih. Sub by VIU, Synced for NEXT. 
Indonesian 香香ㆍ💚ㆍThe Encounterㆍ💚ㆍE14.NEXT.VIU 💚   ask_erlangga
Selamat menonton ^-^ Subtitle baru akan di upload setiap pagi, Stay Tuned. Jangan lupa login untuk memberi rating pada subtitle ini, Terimakasih. Sub by VIU, Synced for NEXT. 
Indonesian 香香ㆍ💚ㆍThe Encounterㆍ💚ㆍE13.NEXT.VIU 💚   ask_erlangga
Selamat menonton ^-^ Subtitle baru akan di upload setiap pagi, Stay Tuned. Jangan lupa login untuk memberi rating pada subtitle ini, Terimakasih. Sub by VIU, Synced for NEXT. 
Indonesian 香香ㆍ💚ㆍThe Encounterㆍ💚ㆍE12.NEXT.VIU 💚   ask_erlangga
Selamat menonton ^-^ Subtitle baru akan di upload setiap pagi, Stay Tuned. Jangan lupa login untuk memberi rating pada subtitle ini, Terimakasih. Sub by VIU, Synced for NEXT. 
Indonesian 香香ㆍ💚ㆍThe Encounterㆍ💚ㆍE11.NEXT.VIU 💚   ask_erlangga
Selamat menonton ^-^ Subtitle baru akan di upload setiap pagi, Stay Tuned. Jangan lupa login untuk memberi rating pada subtitle ini, Terimakasih. Sub by VIU, Synced for NEXT. 
Indonesian 香香ㆍ💚ㆍThe Encounterㆍ💚ㆍE10.NEXT.VIU 💚   ask_erlangga
Selamat menonton ^-^ Subtitle baru akan di upload setiap sore, Stay Tuned. Jangan lupa login untuk memberi rating pada subtitle ini, Terimakasih. Sub by VIU, Synced for NEXT. 
Indonesian 香香ㆍ💚ㆍThe Encounterㆍ💚ㆍE09.NEXT.VIU 💚   ask_erlangga
Maaf Telat :( Subtitle baru akan di upload setiap pagi, Stay Tuned. Jangan lupa login untuk memberi rating pada subtitle ini, Terimakasih. Sub by VIU, Synced for NEXT. 
Indonesian 香香ㆍ💚ㆍThe Encounterㆍ💚ㆍE08.NEXT.VIU 💚   ask_erlangga
Selamat menonton ^-^ Subtitle baru akan di upload setiap pagi, Stay Tuned. Jangan lupa login untuk memberi rating pada subtitle ini, Terimakasih. Sub by VIU, Synced for NEXT. 
Indonesian 香香ㆍ💚ㆍThe Encounterㆍ💚ㆍE07.NEXT.VIU 💚   ask_erlangga
Selamat menonton ^-^ Subtitle baru akan di upload setiap pagi, Stay Tuned. Jangan lupa login untuk memberi rating pada subtitle ini, Terimakasih. Sub by VIU, Synced for NEXT. 
Indonesian 香香ㆍ💚ㆍThe Encounterㆍ💚ㆍE06.NEXT.VIU 💚   ask_erlangga
Selamat menonton ^-^ Subtitle baru akan di upload setiap pagi, Stay Tuned. Jangan lupa login untuk memberi rating pada subtitle ini, Terimakasih. Sub by VIU, Synced for NEXT. 
Indonesian 香香ㆍ💚ㆍThe Encounterㆍ💚ㆍE05.NEXT.VIU 💚   ask_erlangga
Selamat menonton ^-^ Subtitle baru akan di upload setiap pagi, Stay Tuned. Jangan lupa login untuk memberi rating pada subtitle ini, Terimakasih. Sub by VIU, Synced for NEXT. 
Indonesian 香香ㆍ💚ㆍThe Encounterㆍ💚ㆍE04.NEXT.VIU 💚   ask_erlangga
Selamat menonton ^-^ Subtitle baru akan di upload setiap pagi, Stay Tuned. Jangan lupa login untuk memberi rating pada subtitle ini, Terimakasih. Sub by VIU, Synced for NEXT. 
Indonesian 香香ㆍ💚ㆍThe Encounterㆍ💚ㆍE03.NEXT.VIU 💚   ask_erlangga
Selamat menonton ^-^ Subtitle baru akan di upload setiap pagi, Stay Tuned. Jangan lupa login untuk memberi rating pada subtitle ini, Terimakasih. Sub by VIU, Synced for NEXT. 
Indonesian 香香ㆍ💚ㆍThe Encounterㆍ💚ㆍE02.NEXT.VIU 💚   ask_erlangga
Selamat menonton ^-^ Subtitle baru akan di upload setiap pagi, Stay Tuned. Jangan lupa login untuk memberi rating pada subtitle ini, Terimakasih. Sub by VIU, Synced for NEXT. 
Indonesian 香香ㆍ💚ㆍThe Encounterㆍ💚ㆍE01.NEXT.VIU 💚   ask_erlangga
Selamat menonton ^-^ Subtitle baru akan di upload setiap pagi, Stay Tuned. Jangan lupa login untuk memberi rating pada subtitle ini, Terimakasih. Sub by VIU, Synced for NEXT. 
Indonesian 香ㆍ香ㆍThe EncounterㆍㆍㆍE16 END.NEXT.VIU [IKLAN]   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Sampai bertemu di drama lainya. NOTE: Sub ini cocok untuk video durasi 01:17:31 (iklan). Selamat menonton😊 
Indonesian 香ㆍ香ㆍThe EncounterㆍㆍㆍE16 END.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Sampai bertemu di drama lainya. NOTE: Sub ini cocok untuk video durasi 01:15:21. Selamat menonton😊 
Indonesian 香ㆍ香ㆍThe EncounterㆍㆍㆍE15.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
[REVISI] Mohon maaf bagi yang tidak pas dengan timing sebelumnya silahkn download sub yang ini. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Selamat menonton😊 
Indonesian 香ㆍ香ㆍThe EncounterㆍㆍㆍE15.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. 1 episode lagi besok. Selamat menonton😊 
Indonesian 香ㆍ香ㆍThe EncounterㆍㆍㆍE14.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. 2 episode lagi minggu depan. Selamat menonton😊 
Indonesian 香ㆍ香ㆍThe EncounterㆍㆍㆍE13.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 
Indonesian 香ㆍ香ㆍThe EncounterㆍㆍㆍE12.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 
Indonesian 香ㆍ香ㆍThe EncounterㆍㆍㆍE11.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 
Indonesian 香ㆍ香ㆍThe EncounterㆍㆍㆍE10.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 香ㆍ香ㆍThe EncounterㆍㆍㆍE09.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 
Indonesian 香ㆍ香ㆍThe EncounterㆍㆍㆍE08.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 
Indonesian 香ㆍ香ㆍThe EncounterㆍㆍㆍE07.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Maaf telat. Selamat menonton😊 
Indonesian 香ㆍ香ㆍThe EncounterㆍㆍㆍE06.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Maaf telat. Selamat menonton😊 
Indonesian 香ㆍ香ㆍThe EncounterㆍㆍㆍE05.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 
Indonesian 香ㆍ香ㆍThe EncounterㆍㆍㆍE04.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Maaf telat. Selamat menonton😊 
Indonesian 香ㆍ香ㆍThe EncounterㆍㆍㆍE03.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 
Indonesian 香ㆍ香ㆍThe EncounterㆍㆍㆍE02.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 
Indonesian 香ㆍ香ㆍThe EncounterㆍㆍㆍE01.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 
Indonesian 남자친구ㅡThe EncounterㅡEPS.04.HDTV   Banana_nim
Eps. 4 
Indonesian 남자친구ㅡThe EncounterㅡEPS.03.HDTV   Banana_nim
Eps. 3 
Indonesian 남자친구ㅡThe EncounterㅡEPS.02.HDTV   Banana_nim
Eps. 2 
Indonesian 남자친구ㅡThe EncounterㅡEPS.01.HDTV   Banana_nim
Eps. 1 | Sinematografi nya yahud <3 
Indonesian 남자친구~Encounter.E16.END.190124-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 16 [VIU Ver.] "I’ll Wait in My Place". Synced for NEXT. Runtime : 01:15:21. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^  
Indonesian 남자친구~Encounter.E16.END.190124.720p-Unknown-VIU-AdsVer   RuoXi
Ep. 16 [VIU Ver.] "I’ll Wait in My Place". Synced for video with Ads Ver & runtime : 01:17:30/31. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^.  
Indonesian 남자친구~Encounter.E15.190123-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 15 [VIU Ver.] "I’m Sorry". Synced for NEXT. Runtime : 01:12:07. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^  
Indonesian 남자친구~Encounter.E14.190117-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 14 [VIU Ver.] "It’s Your First Love Too". Synced for NEXT. Runtime : 01:08:01/02. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^  
Indonesian 남자친구~Encounter.E13.190116-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 13 [VIU Ver.] "I Can No Longer Live Without You". Synced for NEXT. Runtime : 01:07:59/01:08:00. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^  
Indonesian 남자친구~Encounter.E12.190110-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 12 [VIU Ver.] "I Cherish You Very Much". Synced for NEXT. Runtime : 01:07:47/48. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^  
Indonesian 남자친구~Encounter.E11.190109-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 11 [VIU Ver.] "My Heart Is Full of You". Synced for NEXT. Runtime : 01:08:27/28. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^.  
Indonesian 남자친구~Encounter.E10.190103-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 10 [VIU Ver.] "It Proves That I Was the First to like You". Synced for NEXT. Runtime : 01:09:41. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^  
Indonesian 남자친구~Encounter.E09.190102-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 9 [VIU Ver.] "Don’t Be Afraid". Synced for NEXT. Runtime : 01:09:55/56. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^  
Indonesian 남자친구~Encounter.E08.181220-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 8 [VIU Ver.] "Party Must Go On". Synced for NEXT. Runtime : 01:04:03/04 Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^  
Indonesian 남자친구~Encounter.E07.181219-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 7 [VIU Ver.] "Sudden Personnel Appointment". Synced for NEXT. Runtime : 01:05:02. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^  
Indonesian 남자친구~Encounter.E06.181213-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 6 [VIU Ver.] "It’s Already Spring for Us". Synced for NEXT. Runtime : 01:05:19/20. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^  
Indonesian 남자친구~Encounter.E05.181212-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 5 [VIU Ver.] "I’m Good at Holding Back". Synced for NEXT. Runtime : 01:04:25. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^  
Indonesian 남자친구~Encounter.E04.181206-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 4 [VIU Ver.] "That’s Why I’m Trying to Stop". Synced for NEXT. Runtime : 01:02:48. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^  
Indonesian 남자친구~Encounter.E03.181205-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 3 [VIU Ver.] "Yearning". Synced for NEXT. Runtime : 01:03:55/56. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
Indonesian 남자친구~Encounter.E02.181129-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 1 & 2 [VIU Ver.] "Enchanted" & "We Sincerely Welcome You". Synced for NEXT. Runtime Ep 1 & 2 > 01:07:03 & 01:10:07/08. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : All Dramas & Shows aired on VIU which had Indonesian subtitles are officially translated by VIU. 
Indonesian 남자친구~Encounter.E01.181128-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 1 & 2 [VIU Ver.] "Enchanted" & "We Sincerely Welcome You". Synced for NEXT. Runtime Ep 1 & 2 > 01:07:03 & 01:10:07/08. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : All Dramas & Shows aired on VIU which had Indonesian subtitles are officially translated by VIU. 
Indonesian 남자친구~Boyfriend.E16.END.190124-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 16 [VIU Ver.] "I’ll Wait in My Place". Synced for NEXT. Runtime : 01:15:21. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^  
Indonesian 남자친구~Boyfriend.E16.END.190124.720p-Unknown-VIU-AdsVer   RuoXi
Ep. 16 [VIU Ver.] "I’ll Wait in My Place". Synced for video with Ads Ver & runtime : 01:17:30/31. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^.  
Indonesian 남자친구~Boyfriend.E15.190123-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 15 [VIU Ver.] "I’m Sorry". Synced for NEXT. Runtime : 01:12:07. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^  
Indonesian 남자친구~Boyfriend.E14.190117-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 14 [VIU Ver.] "It’s Your First Love Too". Synced for NEXT. Runtime : 01:08:01/02. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^  
Indonesian 남자친구~Boyfriend.E13.190116-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 13 [VIU Ver.] "I Can No Longer Live Without You". Synced for NEXT. Runtime : 01:07:59/01:08:00. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^  
Indonesian 남자친구~Boyfriend.E12.190110-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 12 [VIU Ver.] "I Cherish You Very Much". Synced for NEXT. Runtime : 01:07:47/48. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^  
Indonesian 남자친구~Boyfriend.E11.190109-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 11 [VIU Ver.] "My Heart Is Full of You". Synced for NEXT. Runtime : 01:08:27/28. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^.  
Indonesian 남자친구~Boyfriend.E10.190103-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 10 [VIU Ver.] "It Proves That I Was the First to like You". Synced for NEXT. Runtime : 01:09:41. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^  
Indonesian 남자친구~Boyfriend.E09.190102-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 9 [VIU Ver.] "Don’t Be Afraid". Synced for NEXT. Runtime : 01:09:55/56. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^  
Indonesian 남자친구~Boyfriend.E08.181220-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 8 [VIU Ver.] "Party Must Go On". Synced for NEXT. Runtime : 01:04:03/04 Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^  
Indonesian 남자친구~Boyfriend.E07.181219-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 7 [VIU Ver.] "Sudden Personnel Appointment". Synced for NEXT. Runtime : 01:05:02. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^  
Indonesian 남자친구~Boyfriend.E06.181213-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 6 [VIU Ver.] "It’s Already Spring for Us". Synced for NEXT. Runtime : 01:05:19/20. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^  
Indonesian 남자친구~Boyfriend.E05.181212-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 5 [VIU Ver.] "I’m Good at Holding Back". Synced for NEXT. Runtime : 01:04:25. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^  
Indonesian 남자친구~Boyfriend.E04.181206-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 4 [VIU Ver.] "That’s Why I’m Trying to Stop". Synced for NEXT. Runtime : 01:02:48. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^  
Indonesian 남자친구~Boyfriend.E03.181205-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 3 [VIU Ver.] "Yearning". Synced for NEXT. Runtime : 01:03:55/56. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^ 
Indonesian 남자친구~Boyfriend.E02.181129-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 1 & 2 [VIU Ver.] "Enchanted" & "We Sincerely Welcome You". Synced for NEXT. Runtime Ep 1 & 2 > 01:07:03 & 01:10:07/08. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : All Dramas & Shows aired on VIU which had Indonesian subtitles are officially translated by VIU. 
Indonesian 남자친구~Boyfriend.E01.181128-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 1 & 2 [VIU Ver.] "Enchanted" & "We Sincerely Welcome You". Synced for NEXT. Runtime Ep 1 & 2 > 01:07:03 & 01:10:07/08. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : All Dramas & Shows aired on VIU which had Indonesian subtitles are officially translated by VIU. 
Indonesian WEB-DL episode 01-06   Altruis
 
Indonesian Encounter.E05.181212-NEXT   kiki123
DITERJEMAHKAN OLEH MUHKITION 
Indonesian Encounter.2018.E16.END.720p.WEBRip-ALF   alfky
Hanya untuk WEBRip VIU 
Indonesian Encounter.2018.E15.720p.WEBRip-ALF   alfky
Hanya untuk WEBRip VIU 
Indonesian Encounter.2018.E14.720p.WEBRip-ALF   alfky
Hanya untuk WEBRip VIU 
Indonesian Encounter.2018.E13.720p.WEBRip-ALF   alfky
Hanya untuk WEBRip VIU 
Indonesian Encounter.2018.E12.720p.WEBRip-ALF   alfky
Hanya untuk WEBRip VIU 
Indonesian Encounter.2018.E11.720p.WEBRip-ALF   alfky
Hanya untuk WEBRip VIU 
Indonesian Encounter.2018.E10.720p.WEBRip-ALF   alfky
Hanya untuk WEBRip VIU 
Indonesian Encounter.2018.E09.720p.WEBRip-ALF   alfky
Hanya untuk WEBRip VIU 
Indonesian Encounter.2018.E08.720p.WEBRip-ALF   alfky
Hanya untuk WEBRip VIU 
Indonesian Encounter.2018.E07.720p.WEBRip-ALF   alfky
Hanya untuk WEBRip VIU 
Indonesian Encounter.2018.E06.720p.WEBRip-ALF   alfky
Hanya untuk WEBRip VIU 
Indonesian Encounter.2018.E05.720p.WEBRip-ALF   alfky
Hanya untuk WEBRip VIU 
Indonesian Encounter.2018.E04.720p.WEBRip-ALF   alfky
Hanya untuk WEBRip VIU 
Indonesian Encounter.2018.E03.720p.WEBRip-ALF   alfky
Hanya untuk WEBRip VIU 
Indonesian Encounter.2018.E02.720p.WEBRip-ALF   alfky
Hanya untuk WEBRip VIU 
Indonesian Encounter.2018.E01.720p.WEBRip-ALF   alfky
Hanya untuk WEBRip VIU 
Malay 남자친구~Encounter.E02.NEXT-VIU   ZaEddy
Ep. 2 [VIU Ver.] "Enchanted". Runtime : 01:10:07/08. Enjoy^^- Traslate subtitle 
Malay 남자친구~Encounter.E01.NEXT-VIU   ZaEddy
Ep. 1 [VIU Ver.] "Enchanted". Runtime : 01:07:03. Enjoy^^- Traslate subtitle 
Malay Encounter.Ep1-16.COMPLETE-NEXT-VIU   am1290
Complete VIU Version malay sub. 
Malay Encounter.E16.NEXT-VIU   r07
 
Malay Encounter.E15.NEXT-VIU   r07
 
Malay Encounter.E14.NEXT-VIU   r07
 
Malay Encounter.E13.NEXT-VIU   r07
 
Malay Encounter.E12.NEXT-VIU   r07
 
Malay Encounter.E11.NEXT-VIU   r07
 
Malay Encounter.E10.NEXT-VIU   r07
 
Malay Encounter.E09.NEXT-VIU   r07
 
Malay Encounter.E08.NEXT-VIU   r07
 
Malay Encounter.E07.NEXT-VIU   r07
 
Malay Encounter.E06.NEXT-VIU   r07
 
Malay Encounter.E05.NEXT-VIU   r07
 
Malay Encounter.E04.NEXT-VIU   r07
 
Malay Encounter.E03.NEXT-VIU   r07
 
Malay Encounter.E02.NEXT-VIU   r07
 
Malay Encounter.E01.NEXT-VIU   r07
 
Portuguese Encounter.E09   BRmmp
[VIKI] Tradução feita pela equipe Meu Arco-Íris Após a Tempestade. Prestigie a equipe. Por favor avalie a legenda e deixe comentários. 
Portuguese Encounter.E08   BRmmp
[VIKI] Tradução feita pela equipe Meu Arco-Íris Após a Tempestade. Prestigie a equipe. Por favor avalie a legenda e deixe comentários. 
Portuguese Encounter.E07   BRmmp
[VIKI] Tradução feita pela equipe Meu Arco-Íris Após a Tempestade. Prestigie a equipe. Por favor avalie a legenda e deixe comentários. 
Portuguese Encounter.E06   BRmmp
[VIKI] Tradução feita pela equipe Meu Arco-Íris Após a Tempestade. Prestigie a equipe. Por favor avalie a legenda e deixe comentários. 
Portuguese Encounter.E05   BRmmp
[VIKI] Tradução feita pela equipe Meu Arco-Íris Após a Tempestade. Prestigie a equipe. Por favor avalie a legenda e deixe comentários. 
Portuguese Encounter.E04   BRmmp
[VIKI] Tradução feita pela equipe Meu Arco-Íris Após a Tempestade. Prestigie a equipe. Por favor avalie a legenda e deixe comentários. 
Portuguese Encounter.E03   BRmmp
[VIKI] Tradução feita pela equipe Meu Arco-Íris Após a Tempestade. Prestigie a equipe. Por favor avalie a legenda e deixe comentários. 
Portuguese Encounter.E02   BRmmp
[VIKI] Tradução feita pela equipe Meu Arco-Íris Após a Tempestade. Prestigie a equipe. Por favor avalie a legenda e deixe comentários. 
Portuguese Encounter.E01-09   BRmmp
[VIKI] [PACOTÃO] Tradução feita pela equipe Meu Arco-Íris Após a Tempestade. Prestigie a equipe. Por favor avalie a legenda e deixe comentários. 
Portuguese Encounter.E01   BRmmp
[VIKI] Tradução feita pela equipe Meu Arco-Íris Após a Tempestade. Prestigie a equipe. Por favor avalie a legenda e deixe comentários. 
Spanish 남자친구.Encounter.E08-NEXT-VIKI   akirasendo
[VIKI] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
Spanish 남자친구.Encounter.E07-NEXT-VIKI   akirasendo
[VIKI] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
Spanish 남자친구.Encounter.E06-NEXT-VIKI   akirasendo
[VIKI] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
Spanish 남자친구.Encounter.E05-NEXT-VIKI   akirasendo
[VIKI] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
Spanish 남자친구.Encounter.E04-NEXT-VIKI   akirasendo
[VIKI] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
Spanish 남자친구.Encounter.E03-NEXT-VIKI   akirasendo
[VIKI] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
Spanish 남자친구.Encounter.E02-NEXT-VIKI   akirasendo
[VIKI] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
Spanish 남자친구.Encounter.E01-NEXT-VIKI   akirasendo
[VIKI] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
Spanish Encounter.E16.   LiaWoodM
[Sincronizado para Smallencode] Subs de viki. 
Spanish Encounter.E15.   LiaWoodM
[Sincronizado para Smallencode] Subs de viki. 
Spanish Encounter.E14.   LiaWoodM
 
Spanish Encounter.E13-E16   HaruNotes
Para mas contenido visiten mi blog -- https://haru-notes.blogspot.com/ 
Spanish Encounter.E13.   LiaWoodM
[Sincronizado para Smallencode] Subs de viki. 
Spanish Encounter.E12.   LiaWoodM
[Sincronizado para Smallencode] Subs de viki. 
Spanish Encounter.E11.   LiaWoodM
[Sincronizado para Smallencode] Subs de viki. 
Spanish Encounter.E10.   LiaWoodM
[Sincronizado para Smallencode] Subs de viki. 
Spanish Encounter.E09.   LiaWoodM
[Sincronizado para Smallencode] Subs de viki. 
Spanish Encounter.E09 - 12   HaruNotes
Para mas contenido visiten mi blog ---- https://haru-notes.blogspot.com  
Spanish Encounter.E08.   LiaWoodM
[Sincronizado para Smallencode] Subs de viki. 
Spanish Encounter.E07.   LiaWoodM
[Sincronizado para Smallencode] Subs de viki. 
Spanish Encounter.E06.181213-NEXT-VIU   celltrone
Traducido con deepl. 
Spanish Encounter.E06.   LiaWoodM
 
Spanish Encounter.E05.181212-NEXT-VIU   celltrone
Traducido con deepl. 
Spanish Encounter.E05.181212-NEXT-VIU   celltrone
 
Spanish Encounter.E05.   LiaWoodM
[Sincronizado para Smallencode] Subs de viki. 
Spanish Encounter.E04.181206-NEXT-VIU   celltrone
Traducido con DEEPL Gracias a la Version (viu) de Ruoxi 
Spanish Encounter.E04.   LiaWoodM
[Sincronizado para Smallencode] Subs de viki. 
Spanish Encounter.E03.181205-NEXT-VIU   celltrone
Traducido con DEEPL Gracias a la Version (viu) de Ruoxi 
Spanish Encounter.E03.   LiaWoodM
 
Spanish Encounter.E02.181128-NEXT-VIU   celltrone
Traducido automaticamente del Ingles con (DEEPL) gracias a la version de ruoxi. 
Spanish Encounter.E02.   LiaWoodM
[Sincronizado para Smallencode] Subs de viki. 
Spanish Encounter.E01.181128-NEXT-VIU   celltrone
Traducido automaticamente del Ingles con (DEEPL) gracias a la version de ruoxi. 
Spanish Encounter.E01.   LiaWoodM
[Sincronizado para Smallencode] Subs de viki. 
دانلود زیرنویس انگلیسی The Encounter (Boyfriend / Namjachingoo / 남자친구) دانلود زیرنویس The Encounter (Boyfriend / Namjachingoo / 남자친구) زیرنویس انگلیسی The Encounter (Boyfriend / Namjachingoo / 남자친구) دانلود زیرنویس انگلیسی The Encounter (Boyfriend / Namjachingoo / 남자친구) با لینک مستقیم زیرنویس The Encounter (Boyfriend / Namjachingoo / 남자친구) دانلود زیرنویس انگلیسی فیلم The Encounter (Boyfriend / Namjachingoo / 남자친구)