جزئیات این زیرنویس:

  • Online: 10/20/2019 7:35 AM  
  • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
  • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
  • نرخ فریم ریت زیرنویس: 23.980
  • Files: 1 (37,987 bytes)
  • نوع پروژه: انجام زیرنویس
  • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: DVD
  • ---------------------------------------
  • Not rated
  • تعداد دانلود: 113
دانلود زیرنویس انگلیسی The Chase دانلود زیرنویس The Chase زیرنویس انگلیسی The Chase دانلود زیرنویس انگلیسی The Chase با لینک مستقیم زیرنویس The Chase دانلود زیرنویس انگلیسی فیلم The Chase