مشاهده اطلاعات در IMDB

Subtitle details:

  • Online: 7/12/2019 6:51 PM   11 days ago
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: Not available
  • فایل ها: 1 (7,456 bytes)
  • Production type: Transcript (By listening)
  • Release type: Not available
  • ---------------------------------------
  • Not rated
  • Downloads: 32
دانلود زیرنویس انگلیسی دانلود زیرنویس زیرنویس انگلیسی دانلود زیرنویس انگلیسی با لینک مستقیم زیرنویس دانلود زیرنویس انگلیسی فیلم
"