جزئیات این زیرنویس:

  • Online: 12/3/2019 3:46 AM  
  • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
  • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
  • نرخ فریم ریت زیرنویس: اطلاعاتی موجود نیست
  • Files: 21 (136,655 bytes)
  • نوع پروژه: زیرنویس شنیداری
  • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: اطلاعاتی موجود نیست
  • ---------------------------------------
  • Not rated
  • تعداد دانلود: 2,359
دانلود زیرنویس انگلیسی Oh! My Emperor(Season 1) دانلود زیرنویس Oh! My Emperor(Season 1) زیرنویس انگلیسی Oh! My Emperor(Season 1) دانلود زیرنویس انگلیسی Oh! My Emperor(Season 1) با لینک مستقیم زیرنویس Oh! My Emperor(Season 1) دانلود زیرنویس انگلیسی فیلم Oh! My Emperor(Season 1)