Mortal مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

جزئیات این زیرنویس:

  • Online: 8/2/2020 5:57 AM   1 روز قبل
  • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
  • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
  • نرخ فریم ریت زیرنویس: اطلاعاتی موجود نیست
  • Files: 1 (6,091 bytes)
  • نوع پروژه: زیرنویس شنیداری
  • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: اطلاعاتی موجود نیست
  • ---------------------------------------
  • Not rated
  • تعداد دانلود: 93
دانلود زیرنویس انگلیسی Mortal دانلود زیرنویس Mortal زیرنویس انگلیسی Mortal دانلود زیرنویس انگلیسی Mortal با لینک مستقیم زیرنویس Mortal دانلود زیرنویس انگلیسی فیلم Mortal