Mortal مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

جزئیات این زیرنویس:

 • Online: 7/31/2020 8:33 AM   3 روز قبل
 • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
 • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی only
 • نرخ فریم ریت زیرنویس: اطلاعاتی موجود نیست
 • Files: 1 (6,268 bytes)
 • نوع پروژه: انجام زیرنویس
 • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: Web
 • ---------------------------------------
 • Rated: 10/10 from 2 کاربر
 • امتیاز مثبت داده شده توسط: 2 کاربر
 • تعداد دانلود: 1,831
دانلود زیرنویس انگلیسی Mortal دانلود زیرنویس Mortal زیرنویس انگلیسی Mortal دانلود زیرنویس انگلیسی Mortal با لینک مستقیم زیرنویس Mortal دانلود زیرنویس انگلیسی فیلم Mortal