مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

جزئیات این زیرنویس:

  • Online: 8/2/2020 8:29 AM   1 روز قبل
  • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
  • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
  • نرخ فریم ریت زیرنویس: اطلاعاتی موجود نیست
  • Files: 1 (21,864 bytes)
  • نوع پروژه: زیرنویس شنیداری
  • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: TV
  • ---------------------------------------
  • Not rated
  • تعداد دانلود: 21
دانلود زیرنویس انگلیسی دانلود زیرنویس زیرنویس انگلیسی دانلود زیرنویس انگلیسی با لینک مستقیم زیرنویس دانلود زیرنویس انگلیسی فیلم