جزئیات این زیرنویس:

  • Online: 8/2/2020 5:32 AM   1 روز قبل
  • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
  • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
  • نرخ فریم ریت زیرنویس: اطلاعاتی موجود نیست
  • Files: 6 (107,537 bytes)
  • نوع پروژه: بهبود زیرنویس
  • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: اطلاعاتی موجود نیست
  • ---------------------------------------
  • Not rated
  • تعداد دانلود: 20
دانلود زیرنویس انگلیسی Liar - Second Season فصل دوم دانلود زیرنویس Liar - Second Season فصل دوم زیرنویس انگلیسی Liar - Second Season فصل دوم دانلود زیرنویس انگلیسی Liar - Second Season فصل دوم با لینک مستقیم زیرنویس Liar - Second Season فصل دوم دانلود زیرنویس انگلیسی فیلم Liar - Second Season فصل دوم